ΦΛΩΡΙΝΑ Διακοπή ηλεκτροδότησης σε Τοπικές Κοινότητες - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : Διακοπή ηλεκτροδότησης σε Τοπικές Κοινότητες

.

.

Σάββατο, 14 Μαΐου 2016

Διακοπή ηλεκτροδότησης σε Τοπικές Κοινότητες

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών συντήρησης , την Κυριακή 15 . 05 .201 6 και για τ ο διάστημα από 08:00 έως 14 :30 θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτροδότησης στις Τοπικές Κοινότητες :
 Βεύης  Κέλλης  Λόφων  Μεσσονισίου  Παλαίστρας  Σιταριάς καθώς και στα αρδευτικά τους .