ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΚΛΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: ΣΚΛΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ

.

.

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016

ΣΚΛΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ