ΦΛΩΡΙΝΑ Περιβαλλοντικές και πολιτιστικές διαδρομές στη γη του Αμυνταίου» Αγ. Παντελεήμονας Αμυνταίου - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Περιβαλλοντικές και πολιτιστικές διαδρομές στη γη του Αμυνταίου» Αγ. Παντελεήμονας Αμυνταίου

.

.

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

Περιβαλλοντικές και πολιτιστικές διαδρομές στη γη του Αμυνταίου» Αγ. Παντελεήμονας Αμυνταίου

Περιβαλλοντικές και πολιτιστικές διαδρομές στη γη του Αμυνταίου» Αγ. Παντελεήμονας Αμυνταίου
Σάββατο 12/12/2015

16:30-16:45
Προσέλευση – Εγγραφές – Παραλαβή φακέλων
16:45-17:15
Έναρξη- χαιρετισμοί:
 Δήμαρχος Αμυνταίου
 Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής ενότητας Φλώρινας
17:15-17:30
Δράσεις  του ΚΠΕ Βεύης- Μελίτης στην περιοχή του Αμυνταίου
Νίκος Νάνης, Υπεύθυνος του ΚΠΕ Βεύης Μελίτης
17:30-18:00
« Ταξίδι στο χρόνο στην περιοχή του Αμυνταίου»
Παναγιώτης Χρυσοστόμου, Αρχαιολόγος
18:00-18:30
 «Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των λιμνών του Αμυνταίου»
Ηλίας Κάρτας, Εκπαιδευτικός
18:30-18:45
Εναλλακτικές δραστηριότητες στη λίμνη Βεγορίτιδα. Μιχάλης Κάγκας, ειδικός συνεργάτης Περιφερειακής ενότητας Φλώρινας
18:45- 19:00
Διάλειμμα
19:00-21:30
Εργαστήρια
1ο.Λεκάνη απορροής και ανθρώπινες δραστηριότητες
Π.Ο ΚΠΕ ΒΕΥΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ
2ο To περιβάλλον πίσω από μια παραμυθική αφήγηση
 Μιχελάκη Δέσποινα - Ιππέκη Βασιλική, Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Παρουσίαση εργαστηρίων
21:45
Δείπνο  όλων των συμμετεχόντων

         
                                  Κυριακή  13/12//2015

9:00-10:30
Μετάβαση- ξενάγηση στην Ελληνιστική πόλη των Πετρών.
Ελπινίκη Ναούμ, Αρχαιολόγος
10:30-11:30
Οι δρόμοι του κρασιού στην περιοχή του Αμυνταίου.
Κτήμα Άλφα - Ευαγγελία Μεδίτσκου (Υπεύθυνη ενημέρωσης)
11:30-12:30
Στα μονοπάτια της πιπεριάς. Κτήμα-εργαστήριο Ναουμίδη
Πέτρος Ναουμίδης, (Υπεύθυνος  ενημέρωσης)
12:30-13:30
Η τεχνητή λίμνη Πολυφύτου. Νίκος Τσιουκαρδάνης , Π.Ο  ΚΠΕ Βελβεντού
13:30- 14:30
Στις όχθες της λίμνης Βεγορίτιδας (παρατήρηση-καταγραφή ανθρώπινων δραστηριοτήτων-φύλλα εργασίας) Π.Ο ΚΠΕ ΒΕΥΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ
14:30-15:00
Συμπεράσματα –Αξιολόγηση του Σεμιναρίου. Γεύμα όλων των συμμετεχόντων


"Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία" από Εθνικούς Πόρους