ΦΛΩΡΙΝΑ «Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Ι Σ Μ Ο Σ» Περισσότερα ΧΕΡΙΑ - Περισσότερα ΧΑΜΟΓΕΛΑ - Περισσότερη ΕΛΠΙΔΑ - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : «Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Ι Σ Μ Ο Σ» Περισσότερα ΧΕΡΙΑ - Περισσότερα ΧΑΜΟΓΕΛΑ - Περισσότερη ΕΛΠΙΔΑ

.

.

Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2015

«Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Ι Σ Μ Ο Σ» Περισσότερα ΧΕΡΙΑ - Περισσότερα ΧΑΜΟΓΕΛΑ - Περισσότερη ΕΛΠΙΔΑ

Εάν ένα στοιχείο του πολιτισμού μας είναι η ύπαρξη των δυνατοτήτων βελτίωσης της κατάστασης των πολιτών, ένα δεύτερο και άμεσα σχετιζόμενο με το πρώτο, είναι η προσφορά. Η προσφορά με την έννοια του εθελοντισμού, της δυνατότητας εκείνης να μπορεί ο κάθε πολίτης να δρα και να αναδεικνύει τον εαυτό του σε συμμέτοχο.
Είτε στον τομέα της κοινωνικής υπηρεσίας, είτε στον τομέα του περιβάλλοντος, είτε στον πολιτισμό, είτε στον αθλητισμό είτε σε κάθε τομέα, η κοινωνία που μπορεί να κινητοποιεί τα μέλη της, λειτουργεί με μεγαλύτερο επιμερισμό καθηκόντων, χτυπώντας την αδρανοποίηση και την αδιαφορία.
Η ανάπτυξη της έννοιας της «κοινωνικής συμμετοχής» και της συνεργασίας της πραγματικής Κοινωνίας των Πολιτών με τον Δήμο (άρα, του πολίτη με τις υπηρεσίες που ο ίδιος χρησιμοποιεί, έχοντας ήδη φορολογηθεί για αυτές), ωθεί την κοινωνία σε νέες δράσεις.
Με την πρόταση μου που κατέθεσα στο Γραφείο Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας, προσβλέπω στη δημιουργία ενός γραφείου, το οποίο καταρχήν θα λειτουργεί για τη Δημοτική Κοινότητα και στη συνέχεια γιατί όχι για όλο τον Δήμο και με πλήθος δράσεων, εφαρμόζοντας και υλοποιώντας προγράμματα, προς όφελος, τελικά, των ίδιων των δημοτών".
 Ένα γραφείο που σε πρώτη φάση θα καταγράψει τις υπάρχουσες εθελοντικές ομάδες, θα συνενώσει πολίτες που επιθυμούν να προσφέρουν, θα δημιουργήσει μια πλήρη εικόνα για την υφιστάμενη κατάσταση και θα συντονίσει ανάγκες και δράσεις.
Η προσπάθεια αυτή, θα αποτελέσει την αρχή για μια διαδικασία, μέσω της οποίας οι δημότες και οι πολίτες εν γένει, θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Χάτζιος Ε. Μιχαήλ
Μέλος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας