ΦΛΩΡΙΝΑ ΞΥΛΕΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΚΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : ΞΥΛΕΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΚΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

.

.

Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2015

ΞΥΛΕΙΑ ΣΕΡΒΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΚΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ


Αναμφίβολα  γεωγραφικά η περιοχή της Φλώρινας έχει την ιδιαιτερότητα της διαμετακομιστικής  εγγύτητας  προς τις  βαλκανικές χώρες, όπως η Σερβία και των προϊόντων και χρόνιων δεξιοτήτων που αυτές οι χώρες έχουν αναπτύξει, σε συνδυασμό με την εμπορική διέξοδο τους προς τη θάλασσα!
  Η  ξυλεία είναι από τους  πολύ ανεπτυγμένους επιχειρηματικούς τομείς στα βαλκάνια και ιδιαίτερα στη Σερβία, σε όλα τα είδη και σε κάθε της  χρήση, από έπιπλα, εργαλεία, οικοδομική ξυλεία, καυσόξυλα, πέλλετς, μέχρι οικοδόμηση ξύλινων οικιών, κάτι που  προσιδιάζει και στις ιδιαιτερότητες της δικής μας ορεινής τρίκρατης  διασυνοριακής περιοχής! Η πρόσφατη  τοπική δραστηριότητα του ΕΒΕ Φλώρινας, μας έδωσε την αφορμή  για να δώσουμε τις συντεταγμένες του θέματος, που αφορά όλο το φάσμα  της ξυλείας  και των χρήσεών της αλλά και τις δυνατότητες που διανοίγονται στη βάση ανάλογων διεθνών συνεργασιών!
   Γιατί είναι αλήθεια ότι, αφενός η ξυλεία της Σερβίας, αφετέρου ο λιγνίτης του Κοσσόβου είναι αιτίες αλλά και αφορμές διασυνοριακών δράσεων και ανάλογων ιδιωτικών αλλά και  κοινοτικών ή και διακρατικών –διασυνοριακών , διμερών και διεθνών επενδύσεων και στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, που δεν θα  περιορίζονται μόνο στο εμπόριο αλλά και σε άλλους τομείς, όπως η ενέργεια κι ο τουρισμός!
   Άλλωστε η ΒΙΠΕ Φλώρινας  έχει υποδομές που μπορεί να στηρίξει κάθε διαμετακόμιση και κάθε άλλη δραστηριότητα!
  Η ξυλεία, συνεπώς, πέραν των άλλων, μπορεί να αποτελέσει την αιτία αλλά και την αφορμή  βελτίωσης ή διάνοιξης οδοποιίας  και σιδηροδρόμησης   για εμπορικούς σκοπούς, με όλα τα πλεονεκτήματα της αμοιβαίας ανάπτυξης  οικονομιών, περιοχών και βελτίωσης σχέσεων, που μπορούν αυτές οι  δραστηριότητες να φέρουν!
Η ξυλεία της Σερβίας και μόνο για καυσόξυλα μπορεί να σώσει την περιοχή μας, αφού ο τόννος πωλείται προς 40 ευρώ (χονδρικώς έως και 35) ενώ στην περιοχή μας πωλείται προς 100 ευρώ, με ανάλογες δυνατότητες και για τα πέλλετς


Βεβαίως, υπάρχουν και ξεχωριστοί τομείς  στην ξυλοβιομηχανία, όπως οι ξύλινες κατασκευές οικιών, που  έχουν  αφενός  πολύ μικρότερο κόστος  από τις κοινές (μέχρι και το 1/3) , αφετέρου είναι πολύ υγιεινότερες-βιολογικότερες , στερούμενες  μπετόν, ραδονίου και  απομόνωσης από το μαγνητισμό του περιβάλλοντος, σπίτια που αναπνέουν κι αποπνέουν  ζωή!!!


  Η περιοχή  Φλώρινας  έχει  ικανές δασικές περιοχές , η  δυνατότητα  όμως υλοτόμησης της σε καμία περίπτωση  δεν συγκρίνεται με της Σερβίας!
  Δε στερείται όμως δασικής, υλοτομικής και ξυλουργικής-ξυλοτεχνικής τεχνογνωσίας!
  Αναλογικά  μπορεί να βελτιώσει την τεχνογνωσία της και να πλασάρει καλύτερα και τα εγχώρια και τα σερβικά προϊόντα συνεργασίας σε οποιοδήποτε  εμπορικό εύρος, αποκομίζοντας  οφέλη και δικής της εμπορίας αλλά και  αμοιβής διαμεσολάβησης και βάσης διαμετακόμισης,ακόμα και  άμεσης επιχειρηματικής συνεργασίας!
  Aυτό δείχνει ότι αφενός η οικονομία δεν έχει σύνορα, κι αφετέρου  ότι καμία προσπάθεια φορέα, όπως του ΕΒΕ Φλώρινας, ούτε απαρατήρητη περνάει, ούτε στερείται προοπτικής!
  Ο  τομέας  ξυλοκατασκευή -ξυλεμπορία (και γενικότερα ξύλο)  και με ότι αυτό μπορεί να συσχετίζεται , είναι βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο ορεινής διοίκησης  για την περιοχή μας και για κάθε περιοχή!                             Ο  τριγενής βιγλάτωρ