ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - 2015 ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - 2015 ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

.

.

Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2015

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - 2015 ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ