ΦΛΩΡΙΝΑ Το χορευτικό πρόγραμμα στην 2η αναβίωση του παραδοσιακού πανηγυριού της Φλώρινας του ΦΣΦ ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ και του Π.Σ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Το χορευτικό πρόγραμμα στην 2η αναβίωση του παραδοσιακού πανηγυριού της Φλώρινας του ΦΣΦ ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ και του Π.Σ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ

.

.

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015

Το χορευτικό πρόγραμμα στην 2η αναβίωση του παραδοσιακού πανηγυριού της Φλώρινας του ΦΣΦ ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ και του Π.Σ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ

Το χορευτικό πρόγραμμα στην 2η αναβίωση του παραδοσιακού πανηγυριού της Φλώρινας του ΦΣΦ ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΕΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ και του Π.Σ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ