ΦΛΩΡΙΝΑ SEEDS ΟΝΕΦ - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: SEEDS ΟΝΕΦ

.

.

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

SEEDS ΟΝΕΦ

Ένα καινοτόμο σχέδιο για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα με συντονιστή τον Όμιλο Ενεργών Νέων Φλώρινας.
Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας από τον Μάρτιο του 2015, υλοποιεί μια ιδιαίτερα σημαντική και καινοτόμα πρωτοβουλία για τα περιφερειακά δεδομένα. Σε συνεργασία με 8 διεθνώς....

 αναγνωρισμένους οργανισμούς, 4 από την Ευρώπη (Ιταλία, Σουηδία, Φιλανδία, Ρουμανία) και 4 από την Λατινική Αμερική (Μεξικό, Αργεντινή, Βραζιλία, Περού) υλοποιεί ως επικεφαλής εταίρος το σχέδιο με τίτλο: Social Economy Entrepreneurship Development Skills (SEEDS).
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 – Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στον τομέα της Νεολαίας, του Προγράμματος Erasmus+ 2014 – 2020.
Τα σχέδια Ανάπτυξης Δυνατοτήτων είναι προγράμματα διεθνούς συνεργασίας που βασίζονται σε πολυμερείς συμπράξεις μεταξύ φορέων που δραστηριοποιούνται ενεργά στον τομέα της νεολαίας από σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου.
Στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και την πρακτική της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ως μέσο για την δημιουργία προϋποθέσεων βιωσιμότητας και την οργανωτική ανάπτυξη μη κερδοσκοπιών οργανισμών (ΜΚΟ) και επιχειρήσεων.
Το έργο επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς στόχους:
● Προώθηση της έννοιας και της πρακτικής της κοινωνικής οικονομίας μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων και των ΜΚΟ που συμμετέχουν στο σχέδιο.
● Η δημιουργία ενός μέσου ανάπτυξης των ικανοτήτων στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και διαχείρισης του έργου.
● Η ανάπτυξη ενός πλαισίου για διατομεακή ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των επιχειρήσεων της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και των ΜΚΟ.
Κατά τη διάρκεια του έργου θα υλοποιηθούν οι εξής δράσεις: σεμινάρια κατάρτισης, τοποθετήσεις ειδικών σε θέματα κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, δημιουργία εργαλείων προβολής και ανάπτυξης για τις ΜΚΟ και έλεγχος των εργαλείων στις τοπικές κοινότητες, ενημέρωση που βασίζεται στα αποτελέσματα των δράσεων και παρακολούθηση του τρόπου εργασίας άλλων ΜΚΟ.
Η πρώτη συνάντηση του έργου θα πραγματοποιηθεί στην Φλώρινα, από 10 έως 15 Ιουνίου 2015. Το έργο θα διαρκέσει συνολικά δύο χρόνια και το σύνολο των δράσεων που θα υλοποιηθούν συντονίζονται από τον Όμιλο Ενεργών Νέων Φλώρινας.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Από την ίδρυση του, το 2010, ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας έχει ενεργή δράση στον τομέα της νεολαίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, συνεχίζοντας να αποτελεί έναν από τους ελάχιστους περιφερειακούς φορείς που προτείνει και υλοποιεί προγράμματα ενίσχυσης που στηρίζουν τους νέους της περιφέρειας.
Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.facebook.com/oenef
www.oenef.blogspot.com
oenef@yahoo.gr