ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ο ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ο ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

.

.

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ο ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Την Δευτέρα 23 Μαρτίου, μετά από πρόσκληση του πρόεδρου, πραγματοποιήθηκε λαϊκή συνέλευση των κάτοικων της Τ.Κ  Τροπαιούχου και η απόφαση των κάτοικων ήταν ομόφωνη στο να παραμείνουν οι κτηνοτροφικές μονάδες ως έχουν και να χαρακτηριστεί η τοπική κοινότητα κτηνοτροφικός  οικισμός.
Το μόνο που απομένει είναι το πρακτικό της λαϊκής συνέλευσης να το παραδώσει ο Πρόεδρος στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Στ. Μπίρο,