ΦΛΩΡΙΝΑ Ανακοίνωση 1ου ΕΠΑΛ Αμυνταίου - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : Ανακοίνωση 1ου ΕΠΑΛ Αμυνταίου

.

.

Κυριακή, 6 Ιουλίου 2014

Ανακοίνωση 1ου ΕΠΑΛ Αμυνταίου

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αρ. Πρωτ: 101502/Γ2/1-7-201 και θέμα: «Εγγραφές-φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2014-2015 και εφεξής» ισχύουν τα παρακάτω:1. Στις σχολικές μονάδες Ημερήσιας φοίτησης εγγράφονται μαθητές οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 24ο έτος της ηλικίας τους.
2. Μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών προκειμένου να αποκτήσουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 3 του ν.4186/2013 (Α΄193).
3. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) και των ισοτίμων με αυτό τίτλων σπουδών οι οποίοι εγγράφονται στα ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας.