ΦΛΩΡΙΝΑ Τελικό συνέδριο παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου SSMNature - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : Τελικό συνέδριο παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου SSMNature

.

.

Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

Τελικό συνέδριο παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου SSMNature

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της τελικής συνάντησης του έργου SSMNature στη Φλώρινα στις 20 Ιουνίου 2014.
Στην συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο της Π.Ε Φλώρινας συμμετείχαν εκτός από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η οποία ήταν και η διοργανώτρια, εκπρόσωποι της Π.Ε Φλώρινας, το Κέντρο Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο Τοπικός Φορέας Οικονομικής Ανάπτυξης (ALUEDA) της πόλης Vlore, η Περιφέρεια Αργυροκάστρου, η ΜΚΟ Βιολόγοι της Αλβανίας, ο Δήμος Κόνιτσας, διάφοροι υπηρεσιακοί παράγοντες και πολίτες.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι δράσεις του έργου σε Ελλάδα και Αλβανία, Καλές Πρακτικές και Σχέδια Οικολογικής Διαχείρισης για την διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας και τέλος έγινε η παρουσίαση των εφαρμογών και των δυνατοτήτων επέκτασης του δορυφορικού συστήματος που πρόκειται να εγκατασταθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας τις επόμενες ημέρες.
Το σύστημα θα προσφέρει μια ποικιλία από δεδομένα για τη διαχείριση πυρκαγιών, σεισμών, πλημμυρών, βλάστησης, αλλά και πολιτικά δεδομένα και δορυφορικές εικόνες σχεδόν πραγματικού χρόνου. Τα παραπάνω θα είναι συμβατά και θα δίνουν τη δυνατότητα σε λογισμικό (sms-email server) που θα αναπτυχθεί για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας να αποστέλλει μηνύματα ειδοποιήσεων πυρκαγιών και άλλων έντονων καιρικών φαινομένων στα κινητά τηλέφωνα και email που θα δηλώσουν οι χρήστες. Θα γίνει εκπαίδευση από τον Ανάδοχο του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη χρήση και παραμετροποίηση του συστήματος.
Επίσης ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει 10 φορητές τηλεματικές μονάδες (GSM/GPRS) και αντίστοιχο λογισμικό το οποίο θα δέχεται τα δεδομένα θέσης από τις τηλεματικές μονάδες και θα τις απεικονίζει στο ίδιο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών που θα παραδοθεί. Οι τηλεματικές μονάδες θα τοποθετηθούν σε οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έτσι ώστε ο επικεφαλής αξιωματικός να είναι σε θέση να παρακολουθεί και να συντονίζει το πλήρωμα του στο πεδίο μάχης ανά πάσα στιγμή.
Πιστεύουμε πως τα οφέλη του έργου θα γίνουν άμεσα ορατά στο επόμενο χρονικό διάστημα από τους εμπλεκόμενους φορείς στην πρόληψη και αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.