ΦΛΩΡΙΝΑ Διακοπή ηλεκτροδότησης σε τμήμα της Τοπικής Κοινότητας Παπαγιάννη - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : Διακοπή ηλεκτροδότησης σε τμήμα της Τοπικής Κοινότητας Παπαγιάννη

.

.

Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

Διακοπή ηλεκτροδότησης σε τμήμα της Τοπικής Κοινότητας Παπαγιάννη

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, στις 27.06.2013, ημέρα Παρασκευή και για το διάστημα από 09:00 έως 12:00 θα γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης σε τμήμα της Τοπικής Κοινότητας Παπαγιάννη στην ευρύτερη
περιοχή γύρω από το Γυμνάσιο.