ΦΛΩΡΙΝΑ <div style="background:#f26666; padding:5px 8px 5px 8px;"> Εσπερινές ομιλίες από τη Μητρόπολη </div> - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : Εσπερινές ομιλίες από τη Μητρόπολη

.

.

Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

Εσπερινές ομιλίες από τη Μητρόπολη

Φέρομεν εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν Χριστιανῶν ὅτι τὴν προσεχῆ Κυριακὴ 12η Ἰανουαρίου 2014, μετὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, θὰ συνεχισθεῖ ὁ κύκλος ἑσπερινῶν ὁμιλιῶν ποὺ πραγματοποιοῦνται ἀπὸ κληρικοὺς τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως στὶς τρεῖς μεγάλες πόλεις τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας, Φλώρινα, Ἀμύνταιο καὶ Πτολεμαΐδα, σύμφωνα μὲ τὸ ἀκόλουθο πρόγραμμα:
Φλώρινα-Ἱερὸς Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἁγίου Παντελεήμονος:
Ὁμιλητής: Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Τσίρης μὲ θέμα: «Ὁ Ἁγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος διδάσκαλος τῆς ὑπομονῆς»

Ἀμύνταιο-Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης
Ὁμιλητής: Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Χατζηευφραιμίδης μὲ θέμα: «Γιατί δὲν βλέπουμε τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ;»

Πτολεμαΐδα-Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίας Σκέπης
Ὁμιλητής: Ἀρχιμ. Ἰάκωβος Παρισίδης μὲ θέμα: «Ὁ πόνος καὶ ἡ θλίψη στὴν ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἡ κατὰ Θεὸν ἀντιμετώπισή τους»
 
Ὥρα ἐνάρξεως τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ στοὺς τρεῖς Ἱ. Ναούς: 6:00 μ.μ.


Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως