ΦΛΩΡΙΝΑ <div style="background:#3BB9FF; padding:5px 8px 5px 8px;"> Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας </div> - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας

.

.

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 18 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 5:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:1 «Έγκριση της υπ’ αριθ. 97/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με απολογιστικά στοιχεία Γ΄ τριμήνου 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Αριστοτέλης Γεωργιάδης, Προϊστάμενος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
2 «Σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
3 «Σχετικά με έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου Φλώρινας για τον εξοπλισμό του κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
4 «Έγκριση διενέργειας ¨Προμήθεια Τροφίμων 2014¨ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού  Δήμου Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
5 «Έγκριση διενέργειας προμήθειας  μηχανογραφικού υλικού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφή)»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
6 «Έγκριση διενέργειας προμήθειας κλουβιών για αδέσποτους σκύλους»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
7 «Καταβολή ΣΤ΄ δόσης  τακτικής επιχορήγησης ποσού 300.000,00 € του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού  για το έτος  2013»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
8 «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
9 « Έγκριση διάθεσης πίστωσης επιχορήγησης του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
10 «Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου Φλώρινας, για υπηρεσιακές ανάγκες»
Εισηγήτρια κα Φανή Παπαϊωάννου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.


11 «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή - Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Φλώρινας».
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
12 «Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ¨Συντήρηση Αστικών Ακινήτων¨»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
13 «Παραλαβή μελέτης με τίτλο ¨Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καλλιέργεια πηγής Τ.Κ. Α. Κλεινών της Δ.Ε. Κ.Κλεινών¨»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
14 «Οριστική παραλαβή του έργου ¨Σύνδεση Δήμου Μελίτης – Τ.Δ. Σιταριάς με Δήμο Περάσματος – Τ.Δ. Αμμοχωρίου¨»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
15 «Έγκριση μελετών και ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοδοσίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας.
16 «Έγκριση της με αριθμ. 62/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας».
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
17 Έγκριση της με αριθμ. 72/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με παραχώρηση οικοπέδου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Φλώρινας.
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
18 Έγκριση της με αριθμ. 73/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για Ι.Χ. επιβατηγό όχημα.
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
19 Έγκριση της με αριθμ. 74/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με παρεμβάσεις στην οδό Ολυμπιάδος του Δήμου Φλώρινας.
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
20 «Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας (μπάντα)»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
21 «Συνδιοργάνωση εκδήλωσης για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.»
Εισηγητής κ. Θεοδόσιος Καραγκιοζίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
22 «Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Φλώρινας (άρθρ. 76 και 282 παρ.16 του Ν. 3852/2010)»
Εισηγητής κ. Αντώνιος Σίπκας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              
1) Βουλευτή ΝΔ                                                                                      ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
     κ. Ευσ. Κωνσταντινίδη
 2) Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ
     κ. Αθ. Γερμανίδη
 3) Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας κ. Γ. Δακή                                               Αντώνιος Γ. Σίπκας
 4) Προϊστάμενο Διοικητικού                                                              
    – Οικονομικού Τμήματος                                              
     Αποκεντρωμένης Διοίκησης                                                                                                                              
     Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
 5) Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
     Φλώρινας
     κ. Κων/νο Ρόζα
6) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
     Δήμου Φλώρινας
     (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
 7) Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
    (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
 8) Προϊσταμένους και αναπληρωτές
     Προϊσταμένους Δήμου Φλώρινας
 9) Εισηγητές θεμάτων ημερήσιας διάταξης
10)Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Νέων
     κ. Στεργίου Κων/νο (άρθρ. 7 παρ. 2
     Ν. 3443/2006 Φ.Ε.Κ. 41 τ.Α΄ και
     άρθρ. 6 Κοιν. Υπ. Απόφασης 47267/2008 Φ.Ε.Κ. 1575 τ.Β΄)
11)Τοπικό τύπο Δήμου Φλώρινας