ΦΛΩΡΙΝΑ <div style="background:#5CB3FF; padding:5px 8px 5px 8px;"> Εγγραφές Εκπαιδευομένων στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Φλώρινας </div> - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Εγγραφές Εκπαιδευομένων στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Φλώρινας

.

.

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

Εγγραφές Εκπαιδευομένων στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Φλώρινας

Σας γνωστοποιούμε ότι για την νέα σχολική χρονιά  2013-2014, συνεχίζονται οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Φλώρινας, που στεγάζεται στο 1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας και στο παράρτημα του Αμυνταίου που στεγάζεται στο 1ο  Γυμνάσιο Αμυνταίου.


Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας  λειτουργεί σε απογευματινή βάση(4:30-8:30) και απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, άνεργους και μη, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση και επιθυμούν να ενταχθούν σε ευέλικτο, καινοτόμο πρόγραμμα 18μηνης φοίτησης (δυο εννιάμηνα).
Χορηγείται Τίτλος ισότιμος με το απολυτήριο Γυμνασίου, η αξιολόγηση γίνεται χωρίς εξετάσεις και το πρόγραμμα σπουδών είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Γίνονται δεκτοί εκπαιδευόμενοι οι οποίοι έχουν απολυτήριο δημοτικού σχολείου ή τίτλο σπουδών οποιασδήποτε τάξης του Γυμνασίου, στην οποία  όμως δεν έχουν ολοκληρώσει την φοίτηση τους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Φλώρινας (1ο ΓΕΛ) και για το παράρτημα Αμυνταίου στον Δήμο Αμυνταίου.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23850-44858 και ειδικά για το παράρτημα Αμυνταίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους υπεύθυνους για την συλλογή αιτήσεων στον Δήμο Αμυνταίου κα. Κολίτση και κ. Νεβολιάνη.