ΦΛΩΡΙΝΑ <div style="background:#5CB3FF; padding:5px 8px 5px 8px;"> «Χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης αμπελώνα από το Εθνικό Αποθεματικό» </div> - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : «Χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης αμπελώνα από το Εθνικό Αποθεματικό»

.

.

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

«Χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης αμπελώνα από το Εθνικό Αποθεματικό»

Για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών του Νομού, παρακαλούμε ώστε να φροντίσετε να διανεμηθεί η παρακάτω ανακοίνωση προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης αμπελώνα από το Εθνικό Αποθεματικό.Από το Γραφείο Αμπελουργίας του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την 286839/2-4-2009 ΚΥΑ περί ‘Δυναμικού παραγωγής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου’ οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν δικαίωμα φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από το Εθνικό Αποθεματικό, μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση μέχρι 13-12-2013.
Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
2. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας
3. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων κατά περίπτωση.
4. Παραστατικά νόμιμης κατοχής με το πιστοποιητικό μετεγγραφής  ή ενοικιαστήρια τουλάχιστον δέκα (10) ετών
Οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
Τα χορηγούμενα δικαιώματα επιστρέφονται στο Εθνικό Αποθεματικό εφόσον δε χρησιμοποιηθούν εντός δύο καλλιεργητικών περιόδων
Τα χορηγούμενα δικαιώματα δε μεταβιβάζονται
Η ελάχιστη έκταση για τη χορήγηση δικαιωμάτων φύτευσης από το αποθεματικό ορίζεται τι ένα (1) στρέμμα
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στο Διοικητήριο, 1ος  όροφος, γραφείο 6 και στο τηλ. 2385350544 (κ. Γκέσου Φανή), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
                                                               
                                                                       Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ α/α
                                                                                   ΝΟΒΑΤΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ