ΦΛΩΡΙΝΑ Ερώτηση βουλευτών της ΔΗΜΑΡ για τη Διεθνή Συμφωνία για το διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών, που παραμένει ανενεργή - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : Ερώτηση βουλευτών της ΔΗΜΑΡ για τη Διεθνή Συμφωνία για το διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών, που παραμένει ανενεργή

.

.

Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013

Ερώτηση βουλευτών της ΔΗΜΑΡ για τη Διεθνή Συμφωνία για το διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών, που παραμένει ανενεργή


Ερώτηση Προς τους κ. κ. Υπουργούς
-Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
-Εξωτερικών...

«Ανενεργή παραμένει η Διεθνής Συμφωνία για το διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών, καθώς δεν έχει κυρωθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο»

Το Πάρκο των Πρεσπών μία από τις σημαντικότερες οικολογικά περιοχές παγκοσμίως, είναι η πρώτη διασυνοριακή προστατευόμενη περιοχή στα Βαλκάνια. Ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2000 με κοινή διακήρυξη των πρωθυπουργών της Ελλάδας, της Αλβανίας και της ΠΓΔΜ και μετά από πρόταση της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών και του WWF Eλλάς.Στις 27.11.2009 οι πρωθυπουργοί των τριών χωρών συναντήθηκαν στην Πρέσπα, όπου συμφώνησαν την υπογραφή Διεθνούς Συμφωνίας για την προστασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη του Πάρκου των Πρεσπών.

Τον Φεβρουάριο του 2010 υπεγράφη η Διεθνής Συμφωνία μεταξύ των τριών κρατών, που μοιράζονται τις Πρέσπες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την ενδυνάμωση της θεσμικής λειτουργίας του Πάρκου.

Η Συμφωνία αποτελούσε την πρώτη διασυνοριακή συμφωνία στα Βαλκάνια. Στόχος ήταν η δέσμευση των τριών κρατών και της Ε.Ε. σε θέματα που αφορούν στην προστασία και τη διαχείριση του Πάρκου, καθώς και στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών με τρόπο βιώσιμο. Επίσης, προέβλεπε τη δημιουργία μόνιμων θεσμών για διασυνοριακή συνεργασία.

Ωστόσο, σήμερα, τρία χρόνια μετά την υπογραφή της από τους υπουργούς Περιβάλλοντος της Ελλάδας, της ΠΓΔΜ και της Αλβανίας, καθώς και του Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Διεθνής Συμφωνία του Πάρκου των Πρεσπών, δεν έχει κυρωθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο. Ως αποτέλεσμα, τα διασυνοριακά θεσμικά όργανα, που προβλέπονται από τη Συμφωνία και τα οποία θα συντονίζουν τις δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος των Πρεσπών, παραμένουν ανενεργά.

Την ίδια στιγμή, οργανώσεις από τις τρεις χώρες, η ΕΠΠ, η MES και η PPNEA, αποφάσισαν να συστήσουν ένα διασυνοριακό Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων για την Πρέσπα. Στόχος αυτού του δικτύου είναι η ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών για τη διασυνοριακή συνεργασία και την προστασία του Πάρκου των Πρεσπών, ώστε να διευκολύνουν την ανταλλαγή περιβαλλοντικής πληροφορίας ανάμεσα στις τρεις χώρες, να ασκήσουν πίεση για καλύτερη διαχείριση του περιβάλλοντος και να συνδράμουν τις τρεις χώρες σε τεχνικά ζητήματα.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
Για ποιους λόγους η χώρα μας δεν έχει επικυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία -η οποία υπεγράφη τον Φεβρουάριο του 2000 με κοινή διακήρυξη των πρωθυπουργών της Ελλάδας, της Αλβανίας και της ΠΓΔΜ- δεδομένου ότι η εφαρμογή της αποτελεί τη μόνη οδό για την αποτελεσματική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας και της αντιμετώπισης των προβλημάτων σε ενιαίο πλαίσιο;
Δεδομένου ότι οι διασυνοριακοί θεσμοί αποτελούν σύγχρονη περιβαλλοντική πρακτική, που ακολουθείται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προτίθενται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την επικύρωσή της;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Γιαννακάκη Μαρία

Οικονόμου Βασίλης

Φούντα Νίκη
από το Γραφείο Τύπου