ΦΛΩΡΙΝΑ Τμήμα Εκπ/κων Θεμάτων ΔΕ Φλώρινας.Εξεταστικά Κέντρα-ΚΠγ Νοε 12 - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Τμήμα Εκπ/κων Θεμάτων ΔΕ Φλώρινας.Εξεταστικά Κέντρα-ΚΠγ Νοε 12

.

.

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Τμήμα Εκπ/κων Θεμάτων ΔΕ Φλώρινας.Εξεταστικά Κέντρα-ΚΠγ Νοε 12


Από το Υπουργείο Παιδείας ΘΠΑ ανακοινώθηκαν τα εξεταστικά κέντρα του Κρατικού Πι-στοποιητικού Γλωσσομάθειας για την Νοεμβρίου 2012, (10 και 11 Νοεμβρίου 2012), Συγκεκριμένα : 


Όσοι δήλωσαν ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Κοζάνη, θα πρέπει να προσέλθουν στο 1ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης (Παντελή Χορν 1, Κοζάνη 50100, τηλ. 2461029788)
Όσοι δήλωσαν ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Καστοριά, θα πρέπει να προσέλθουν στο 2ο Γενικό Λύκειο Καστοριάς (Περιοχή Χλόη, Καστοριά, τηλ. 2467024742)
Όσοι δήλωσαν ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Έδεσσα, θα πρέπει να προσέλθουν στο 1ο Γενικό Λύκειο Έδεσσας (Εγνατίας 91, Έδεσσα, 58200, τηλ. 2381023131)
Τα υπόλοιπα εξεταστικά κέντρα μπορεί να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ΠΑιδείας
Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων είναι αναρτημένο στα γραφεία της Διεύθυνσης, στα σχολεία και στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
http://www.minedu.gov.gr/