ΦΛΩΡΙΝΑ Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του περιμετρικού δρόμου Αμυνταίου - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του περιμετρικού δρόμου Αμυνταίου

.

.

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του περιμετρικού δρόμου Αμυνταίου


Μετά από την κατάθεση του σχετικού αιτήματος και ολοκληρωμένου φακέλου μελέτης από το Δήμο Αμυνταίου, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της κατασκευής του περιμετρικού δρόμου Αμυνταίου από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ο περιμετρικός δρόμος εντάσσεται στο ΕΣΠΑ, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, με τον τίτλο «Κατασκευή Δημοτικού Περιμετρικού Δρόμου Σχεδίου Πόλης Αμυνταίου». 

Ο περιμετρικός δρόμος θα έχει συνολικό μήκος 4,81 χιλιόμετρα και το κόστος του έχει προϋπολογισμό 6.330.000 €. 
Πρόκειται για ένα έργο που θα συμβάλει αποτελεσματικά στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στην πόλη του Αμυνταίου, καθώς, σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχει κάνει ο Δήμος Αμυνταίου, θα δημιουργηθεί ένας λειτουργικός περιμετρικός δρόμος με τεχνικά χαρακτηριστικά που θα επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση από και προς το εσωτερικό οδικό δίκτυο και φυσικά την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων σε αυτόν.
Εκτός από τα τεχνικά έργα και τα έργα οδοποιίας, ο περιμετρικός δρόμος θα διαθέτει λωρίδα ποδηλατοδρόμου αμφίδρομης κατεύθυνσης και πεζοδρόμια σε όλο το μήκος του. Για την ενημέρωση των οδηγών και των πεζών θα υπάρχει σήμανση, ενώ έχουν προβλεφθεί έργα φυτεύσεων. Τέλος, υπάρχει πρόβλεψη για εγκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων της περιοχής.
Η αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου έχει πλήρη ετοιμότητα για τη δημοπράτηση του έργου, μετά τη διευθέτηση των τελικών λεπτομερειών για την ένταξη του έργου, έτσι ώστε να αποδοθεί στους πολίτες για χρήση αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό έργο το συντομότερο δυνατό.
Γραφείο Τύπου
Δήμου Αμυνταίου