ΦΛΩΡΙΝΑ ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΗΜΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ! - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΗΜΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ!

.

.

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΗΜΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ!