ΦΛΩΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

.

.

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ


O   ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑΣ ΤΩΝ  ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:    
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΕΑΣ   ΠΟΛY-ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΕ 

                    Μιας  ή  και περισσοτέρων…..

       Μπορεί  και πρέπει η δημοσιογραφική οικογένεια να αποτελέσει το κοινωνικό υπόδειγμα  ανάπτυξης , έμπνευσης και καθοδήγησης….   Κάθε νεωτερισμός αποτελεί ίσως απειλή αλλά ταυτόχρονα πρόκληση, πρόσκληση και νέα ευκαιρίαΕυκαιρία νέας κεφαλαιακής ανασύνθεσης κι αναδιάρθρωσης  με την συνένωση κεφαλαίων, την άντληση πολλαπλάσιων, τις οικονομίες κλίμακας, τον πολλαπλασιασμό των δυνατοτήτων, παράλληλα όχι μόνο με  διασφάλιση των υπαρχόντων αλλά και δημιουργία νέων θέσεων εργασίαςΠαράλληλα, με τη συμβολή στην τοπική ανάπτυξη και την εκπαίδευση.
  Ανάλογα με τα νομικά περιθώρια, μπορεί να εξασφαλιστεί ο τίτλος και η ανεξάρτητη λειτουργία των τοπικών μέσων ενημέρωσης( ως έχουν )και μάλιστα και με κοινόκτητο (ή  συνεταιρικό) τηλεοπτικό σταθμό, συνδεδεμένο πιλοτικά με το τοπικό τμήμα δημοσιογραφίας ( έστω και θυγατρικό κέντρου):
  1) Μπορεί κατά πρώτον , να συσταθεί μια ΑΕ με ονομαστικές μετοχές, με  αντιστοιχούσα αναλογικότητα  στο κάθε τοπικό μέσο ενημέρωσης, του οποίου ο τίτλος και η λειτουργία να κατοχυρώνεται κατασταστικά, παράλληλα δε τα περιουσιακά στοιχεία κάθε μέσου ( και η ίδια η λειτουργία του )να ενοικιάζονται από την ΑΕ, ως εσωτερική κοινοπραξία, με ενεργά πάντα τα προϋπάρχοντα ΑΦΜ των μέσων(σαφής η ξέχωρη φορολογική δήλωση τους-όπως  των λεωφορείων ΚΤΕΛ). Θα υπάρχει  κοινό ΚΟΥΠΟΝΙ της ΑΕ (συνδρομητών) σε όλο των κόσμο, με κατάργηση των επιμέρους συνδρομητών. Κάθε  ΜΜΕ θα λειτουργεί ανεξάρτητο και μόνο του, σε διαφήμιση, σε δημοσιεύσεις, και σε όλα τα  λοιπά έσοδα , θα κόβει όμως ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ  του κοινού ταμείου  της  ΑΕ. ( Όπως  κάνουν  ο δικηγορικοί σύλλογοι, όπως το εισητήριο του ΚΤΕΛ κλπ). Κανείς δεν θα διαφημίζεται-προβάλλεται  χωρίς παράβολο της ΑΕ.
  Δηλαδή η ΑΕ θα αποτελεί τρόπον τινά ένα διαχειριστήριο, ανάλογα με τη συνεισφορά και τη δυναμική κάθε μέσου, παράλληλα όμως κι ένα (ανα)διανεμητήριο, δούναι και λαβείν.
2)  Η ΑΕ όμως ,κατά δεύτερον, θα μπορεί να ιδρύσει κι άλλα μέσα πχ ένα τοπικό τηλεοπτικό κανάλι, σε συνεργασία με άλλους τοπικούς  εκπαιδευτικούς και λοιπούς φορείς, αφού θα είναι απαραίτητο για τη λειτουργία ενός τοπικού τμήματος δημοσιογραφίας ( ή να χρησιμοποιήσει  ένα υπάρχον).
  Λόγω του κοινωφελούς εκπαιδευτικού σκοπού του καναλιού και της εταιρίας, μπορεί η τοπική κοινωνία να λάβει και ξεχωριστές αποφάσεις, όπως λόγου χάρη 2 ευρώ σε κάθε τετράμηνο λογ/σμό ύδρευσης, σε 20.000 ενεργό πληθυσμό, μας κάνει κεφάλαιο κίνησης 120.000 ευρώ ετησίως, ως
κεφάλαιο κίνησης  (λέμε τώρα, ως πρόταση). Βεβαίως, επανεξέταση του ρόλου των blogs, λειτουργικά.
 Παράλληλα όμως θα μπορεί η ΑΕ να καθετοποιεί την παραγωγή της, να προμηθεύεται μαζικά και το κυριότερο, να αντλεί μεγαλύτερα κεφάλαια  από  τις οικονομίες κλίμακας.
   Να κάνει ειδικές συμβάσεις με ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ , χαρτοβιομηχανίες  κλπ
   Βρέ αδερφέ στο τέλος αν δεν μπορεί να γίνει 1 τέτοια ΑΕ, ας γίνουν  2 ή  3, όπως για παράδειγμα  μεταξύ των εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων, για λόγους  αντιμετώπισης τελών  και  εξόδων.
  Ομοίως, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, εντάσεως  εξόδων  λειτουργίας ρεύματος.
   Εφικτό παράδειγμα προμήθειας ρεύματος η δημιουργία  φωτοβολταϊκής γεννήτριας, για τις ανάγκες του   σταθμού ή  λοιπή συνεργασία ενέργειας, με φορείς και ιδιώτες.
  Πολλαπλάσια κεφάλαια των αρχικών συνεισφερθέντων, μπορεί να αντλήσει μια αυξημένων μεγεθών επιχείρηση, από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία και μάλιστα στην πρώτη της 5ετία ( Αναπτυξιακός Νόμος, Τοπικός Πόρος και Επιχορηγήσεις, Ομολογιακά δάνεια, VENTURE CAPITAL, Συμπράξεις με φορείς κ ιδιώτες κλπ), ώστε να  δημιουργηθεί ένας οικονομικά κραταιός οργανισμός, βέλτιστης συνδυασμένης μόχλευσης κεφαλαίων και μείζονος εμβέλειας.
  Σε  ότι αφορά την αγορά, αυτή σίγουρα δε θα μείνει στατική, αφού θα επεκταθεί και γεωγραφικά στη Δυτική  Μακεδονία και σε άλλες ηλεκτρονικές μορφές παγκόσμια, διαφοροποιώντας  βέβαια τιμολόγια, κόστη  και αμοιβές.    Μήπως δεν έχουμε  400 χιλ Φλωρινιώτες, ως πελατεία, παγκοσμίως;
 ΄Αμεσος  στόχος κι η βαλκανική γειτονιά μας, Μοναστήρι, Κορυτσά κλπ, και ως δημοσιογραφική αγορά  και με άμεσα κίνητρα παροχής σπουδών δημοσιογραφίας , προς τους γείτονες.-

                                                    Kων/νος Χ. Μπομπότας


ΥΓ:    Θεραπεία της ανεργίας και φορέας ανάπτυξης  είναι  πάντα  ο …οικονομικός αθλητισμός .
          Η  γενικόλογη αοριστία  καταπολέμησης της ανεργίας με οδικούς  άξονες ,υποδομές, πολιτική επιδομάτων ανεργίας , ανακύκλωση μιζέριας, χθεσινές λύσεις σε αυριανά προβλήματα, έχει ήδη δώσει τις εξετάσεις, τα διαπιστευτήρια, τα αποτελέσματα και τα ρέστα της…Ομοίως , η γενιά διαχειρισμών. 
         Η τοπική δημοσιογραφική οικογένεια δεν πρέπει να κάνει μόνο κριτική, χωρίς να γίνει από μόνη της  ένα  υπόδειγμα παραγωγής και δημιουργίας , που θα εμπνέει και  θα  καθοδηγεί…..