ΦΛΩΡΙΝΑ Επιστολή του Προέδρου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Γ. Χαραλαμπίδη στην υπουργό Παιδείας για τη διάκριση ΑΕΙ και ΤΕΙ - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Επιστολή του Προέδρου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Γ. Χαραλαμπίδη στην υπουργό Παιδείας για τη διάκριση ΑΕΙ και ΤΕΙ

.

.

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Επιστολή του Προέδρου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Γ. Χαραλαμπίδη στην υπουργό Παιδείας για τη διάκριση ΑΕΙ και ΤΕΙ

Συχνά το υπ. Παιδείας σε επίσημα έγγραφα διαχωρίζει τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ , χαρακτηρίζοντας τα μεν πρώτα ΑΕΙ τα δε Τεχνολογικά Ιδρύματα, ΤΕΙ. Με αφορμή πρόσφατο εγκύκλιο του υπουργείου που κάνει αυτή την διάκριση ο προεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας απέστειλε στην υπουργό Παιδείας Αννα Διαμαντοπούλου την ακόλουθη επιστολή:
Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,Με πρόσφατη επιστολή του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κοινοποιείται προς τους Προέδρους των ΤΕΙ η απόφαση της Επιτροπής Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 με θέμα «Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το σχολικό έτος 2011-2012 στο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων». Στην απόφαση διακρίνονται οι διακόσιοι πενήντα (250) συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/80 στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της Χώρας, από τα χίλια τριακόσια (1.300) άτομα (εκπαιδευτικού προσωπικού) σε θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων, στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας (Τ.Ε.Ι.) και την Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).


Για πολλοστή φορά κυρία Υπουργέ είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Σε ένα έργο το οποίο αυτή την φορά φέρει τις πλέον επίσημες υπογραφές: των δύο Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αλλά και του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης. Ένα επίσημο έγγραφο το οποίο θέτει, για ακόμη μία φορά, εκτός της Ανώτατης Εκπαίδευσης τα ΤΕΙ της χώρας. Είναι γνωστό και δεν θα κουραζόμαστε να το επαναλαμβάνουμε κάθε φορά που βγαίνουν στην επιφάνεια επίσημα έγγραφα των Υπουργείων, ότι τα ΤΕΙ της χώρας με μία σειρά νομοθετημάτων (Ν 2916/2001, Ν3549/2007, Ν4009/2011) αποτελούν ένα από τους δύο πυλώνες της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ο άλλος είναι τα Πανεπιστήμια, και είναι απαράδεκτο έγγραφα υπουργείων και άλλων επίσημων φορέων του κράτους να θέτουν εν αμφιβόλω, έστω και λεκτικά, την θέση των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Η συχνότητα με την οποία τέτοιου είδους επίσημα έγγραφα αποστέλλονται και από το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πλέον δεν πρόκειται για «κεκτημένη ταχύτητα αδράνειας» με αγαθές προθέσεις αλλά για μία ίσως συντονισμένη προσπάθεια κατασυκοφάντησης και απαξίωσης των Ιδρυμάτων μας, σε λεκτικό έστω επίπεδο, που έχει όμως σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία.


Κυρία Υπουργέ,


Είναι καθολικό αίτημα της ακαδημαϊκής κοινότητας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας τα Ιδρύματα αυτά να αποκτήσουν τον ρόλο που τα αξίζει στα πλαίσια της Ανώτατης Εκπαίδευσης, και αναζητούν την βοήθεια της Πολιτείας προς αυτή την κατεύθυνση, αντί να πυροδοτείται και διαβάλλεται το έργο που επιτελούν μέσω υπουργικών αποφάσεων και άλλων επίσημων εγγράφων της Πολιτείας που τα θέτουν εκτός Ανώτατης Εκπαίδευσης.


Με τιμή


Γιώργος Χαραλαμπίδης
Πρόεδρος ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας
Καθηγητής