ΦΛΩΡΙΝΑ kozan.gr. Προκήρυξη της ΔΕΗ για την πρόσληψη (311) ατόμων - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : kozan.gr. Προκήρυξη της ΔΕΗ για την πρόσληψη (311) ατόμων

.

.

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

kozan.gr. Προκήρυξη της ΔΕΗ για την πρόσληψη (311) ατόμων

Προκήρυξη της ΔΕΗ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων έντεκα (311) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας....
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της ΔΕΗ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εκπρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (συμπληρωμένη με πλήρη δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 7ο χιλ. Πτολ/δος – Κοζάνης) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 01.11.2011 μέχρι και 10.11.20111


KANTE ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


www.kozan.gr