ΦΛΩΡΙΝΑ Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

.

.

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου


Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 31 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  19:00  σε τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου  με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:


1.      Ανακήρυξη Επίτιμου Δημότη του Δήμου Αμυνταίου του Αρχηγού  ΓΕΣ κ. Φραγκούλη Φράγκου
2.      Αποδοχή απόφασης ένταξης του έργου «Κατασκευή Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Αμυνταίου», τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος.
3.      Ενημέρωση για θέματα της ΔΕΤΕΠΑ.
4.      Χαρακτηρισμός  Δήμου Αμυνταίου ως «αστική περιοχή».
5.      Ανάκληση της με αριθμό 320/11 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης για απ΄ ευθείας ανάθεση  προμήθειας καυσίμων κίνησης και θέρμανσης  στην Δημοτική ενότητα Αετού και στις τοπικές Κοινότητες Νυμφαίου, Βαρικού, Λεχόβου.
6.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποζημίωση του προέδρου και των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Η.Κ.Ε.Α.
7.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποζημίωση του προέδρου και των μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης -Αθλητισμού
8.      ΄Εγκριση εισήγησης έκθεσης περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 στο Γ΄ τρίμηνο
9.      Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών «Ειδών υπόδησης» του κ. Κοτζαϊλίδη Γεωργίου.
10.  Συγκρότηση Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών
11.  Αποδοχή παραίτησης τακτικών  μελών του  διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης -Αθλητισμού και ορισμός νέων .
12.  ΄Εγκριση των με αριθμό 35/11, 36/11,37/11 αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης –Αθλητισμού
13.  ΄Εγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης –Αθλητισμού Δήμου Αμυνταίου.
14.  Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του τηλεοπτικού σταθμού West για παραχώρηση χώρου για εγκατάσταση κεραίας στην Τοπική Κοινότητα  Κέλλης.
15.   Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου λειτουργίας του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας.
16.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δήμου Αμυνταίου.
17.  Τροποποίηση των όρων εκποίησης και παράταση προθεσμίας των με αριθμό 9,10,11 οικοπέδου στην κτηνοτροφική ζώνη της Τ.Κ. Λιμνοχωρίου του Δήμου Αμυνταίου
18.  Τροποποίηση των με αριθμό 277/11 και 353/11 αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου   που αφορούν την έγκριση μεταφοράς άδειας ΤΑΞΙ.
19.  Αποδοχή δωρεάς δύο απορριμματοφόρων οχημάτων από την ΔΙΑ.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε..
20.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου με τίτλο «Ανάπλαση κεντρικής οδού ΤΔ Φιλώτα», συνολικής δαπάνης 328.604,56 € και περαίωση 24/12/2009.
21.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Διαμορφώσεις οδών ΤΔ Αγίου Παντελεήμονα», προϋπολογισμού 165.164,00 € και περαίωση 6/7/2009.
22.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Αγωγός μεταφοράς νέας γεώτρησης Αμυνταίου», προϋπολογισμού 97.500,00 € και περαίωση 13/4/2010.
23.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Κατασκευή νέων τουαλετών στο Δημ. Σχολείο στο ΤΔ Λεβαίας», προϋπολογισμού 11.350,00 € και περαίωση 7/6/2010.
24.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Κατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων στο ΤΔ Λεβαίας», προϋπολογισμού 12.000,00 € και περαίωση 15/4/2010.
25.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στο ΤΔ Πελαργού», προϋπολογισμού 10.000,00 € και περαίωση 15/6/2010.
26.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Αναπλάσεις πάρκων-πλατειών ΤΔ Λεβαίας», προϋπολογισμού 12.400,00 € και περαίωση 18/6/2010.
27.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων ΤΔ Κέλλης», προϋπολογισμού 10.234,50 € και περαίωση 5/5/2010.
28.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Επιδιόρθωση ασφαλτοστρώσεων ΤΔ Αμυνταίου», προϋπολογισμού 11.000,00 € και περαίωση 5/5/2010.
29.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Κατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων ΤΔ Πετρών και ασφαλτόστρωση δρόμου εισόδου», προϋπολογισμού 12.000,00 € και περαίωση 19/2/2010.
30.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Αποκατάσταση ασφαλτοστρώσεων και επιδιόρθωση φθορών οδοστρωμάτων ΤΔ Δήμου», προϋπολογισμού 12.000,00 € και περαίωση 12/1/2010.
31.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Κατασκευή στέγης τουριστικού καταστήματος ΤΔ Αγίου Παντελεήμονα», προϋπολογισμού 12.000,00 € και περαίωση 7/10/2009.
32.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην περιοχή Κοιμήσεως της Θεοτόκου» (Κέλλη), προϋπολογισμού 11.539,00 € και περαίωση 5/1/2010.
33.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Διαμόρφωση-ασφαλτόστρωση Δημοτικού χώρου στο ΟΤ112 στο Αμύνταιο», προϋπολογισμού 12.000,00 € και περαίωση 9/2/2010.
34.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Επισκευαστικές εργασίες Α Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου», προϋπολογισμού 12.000,00 € και περαίωση 13/5/2010.
35.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής έργου «Αποκατάσταση οδοποιίας εισόδου και κατασκευή κρασπεδώσεων ΤΔ Αγίου Παντελεήμονα», προϋπολογισμού 175.000,00 € και περαίωση 3/12/2010.
36.  Τροποποίηση προϋπολογισμού διάθεση και ψήφιση πιστώσεων

                             Με τιμή
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Λιάσης Ιωάννης