ΦΛΩΡΙΝΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

.

.

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ


Ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού Νεολαίας Κοζάνης ανακοινώνει την έναρξη των τμημάτων μαζικού αθλητισμού για το 2011-2012:


1.      Αερόμπικ, Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 9:00-10:00 π.μ. (Κλειστό Γυμναστήριο Σκρκας)
2.      Αερόμπικ, Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 3:00 – 4:00μ.μ. (Κλειστό Γυμναστήριο Σκρκας)
3.      Πιλάτες, Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 6:00 – 7:00 μ.μ. (Κλειστό Γυμναστήριο Σκρκας)
4.      Πιλάτες, Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 3:15 – 4:15 μ.μ. (Κλειστό Γυμναστήριο Βερμίου)
5.      Ώρες κοινού - μπάσκετ:  Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 5:00μ.μ. – 6:00μ.μ. (Κλειστό Γυμναστήριο Σκρκας)
6.      Ώρες κοινού - μπάσκετ: Δευτέρα 4:15 – 5:15μ.μ , Τετάρτη 6:15 – 7:15 (Κλειστό Γυμναστήριο Βερμίου)

Τα προγράμματα ξεκινούν τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 2461023356 (ΟΑΠΝ)