ΦΛΩΡΙΝΑ 76η ΔΕΘ - ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Θ.ΣΟΥΜΠΑΣΗ - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ : 76η ΔΕΘ - ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Θ.ΣΟΥΜΠΑΣΗ

.

.

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

76η ΔΕΘ - ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Θ.ΣΟΥΜΠΑΣΗ