ΦΛΩΡΙΝΑ Κόντρα Πανεπιστημίου ΚΝΕ για την ημερίδα Τα παιδιά της Φρειδερίκης.ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΧΩ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Κόντρα Πανεπιστημίου ΚΝΕ για την ημερίδα Τα παιδιά της Φρειδερίκης.ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΧΩ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

.

.

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Κόντρα Πανεπιστημίου ΚΝΕ για την ημερίδα Τα παιδιά της Φρειδερίκης.ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΧΩ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.