ΦΛΩΡΙΝΑ Θεατρικό Εργαστήρι Κέντρου Νεότητας "ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ" ΙΜΦΠΕ - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Θεατρικό Εργαστήρι Κέντρου Νεότητας "ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ" ΙΜΦΠΕ

.

.

Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018

Θεατρικό Εργαστήρι Κέντρου Νεότητας "ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ" ΙΜΦΠΕ

Θεατρικό Εργαστήρι Κέντρου Νεότητας "ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ" ΙΜΦΠΕ