ΦΛΩΡΙΝΑ Ενημερωτική συνάντηση για το πρόγραμμα CLLD/Leader - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Ενημερωτική συνάντηση για το πρόγραμμα CLLD/Leader

.

.
 • Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018

  Ενημερωτική συνάντηση για το πρόγραμμα CLLD/Leader

  Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με διακριτικό τίτλο (ΑΝΦΛΩ), ως φορέας υλοποίησης  του Τοπικού  Προγράμματος «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD /LEADER» του ΠΑΑ 2014-2020, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Φλώρινας, σας καλεί σε ενημερωτική συνάντηση σχετικά με την «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 19 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014-2020 ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ».  Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 04-07-2018 και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Φλώρινας (2ος όροφος).

  Για την ΑΝΦΛΩ
  Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
  Ιωάννης Βοσκόπουλος
  Για το ΕΒΕ Φλώρινας
  Ο Πρόεδρος
  Σάββας Σαπαλίδης