ΦΛΩΡΙΝΑ Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

.

.
 • Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

  Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

  Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 19 Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK! ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΑΜΕΣΑ
  1. «Απαγόρευση βοσκής στο δημοτικό δάσος Τ.Κ. Αγ. Βαρθολομαίου».
  Εισηγητής κος Νικόλαος Αλεξιάδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.
  2. «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016»
  Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας
  Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
  3. «Εκμίσθωση αγρών στην Τοπική Κοινότητα Αρμενοχωρίου του Δήμου Φλώρινας».
  Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας
  Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
  4. «Εκμίσθωση αγρών στην Τοπική Κοινότητα Νίκης του Δήμου Φλώρινας».
  Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας
  Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
  5. «Εκμίσθωση αγρών στην Τοπική Κοινότητα Βεύης του Δήμου Φλώρινας».
  Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας
  Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
  6. «Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης  για την αρδευτική περίοδο 2017  και ορισμός αριθμού θέσεων υδρονομέων».
  Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
  7. «Έγκριση μελετών και Ορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων».
  Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου
  Δημητρίου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
  8. « Ένταξη νέων έργων στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ) Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016».
  Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  1)  Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ,               ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
       κ. Κωνσταντίνο Σέλτσα
  2)  Βουλευτή ΝΔ,
       κ. Ιωάννη Αντωνιάδη
  3)  Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θ. Καρυπίδη                                                                              ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ. ΣΕΡΙΔΗΣ
  4)  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανο Μπίρο
  5)  Προϊστάμενο Διοικητικού-Οικονομικού Τμήματος                                      
       Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
  6)  Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
       Φλώρινας, κ. Νικόλαο Μουρατίδη
  7)  Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Φλώρινας
       (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
  8)  Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
       (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
  9)  Προϊσταμένους και αναπληρωτές
       Προϊσταμένους Δήμου Φλώρινας
  10)  Εισηγητές θεμάτων ημερήσιας διάταξης
  11) Συμπαραστάτη του Δημότη, κ. Ιωάννη Μίσκα
  12) Τοπικό τύπο Δήμου Φλώρινας
  13) ΑΝΦΛΩ ΑΕ
  14) Δ.Ε.Υ.Α.Φ
  15) Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας