ΦΛΩΡΙΝΑ Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβουλίο Φλώρινας - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβουλίο Φλώρινας

.

.
 • Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

  Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβουλίο Φλώρινας

  Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 24 Απριλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:  ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK! ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΑΜΕΣΑ
  1. «Την έγκριση της υπ. αριθμ. 28/2017 απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σχετικά με την Β΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ οικ. έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας»
  Εισηγητής κος Παναγιώτης Μαβίδης, Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Δ/νσης Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
  2. «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016»
  Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
  3. «Καταβολή Β΄ τακτικής επιχορήγησης ποσού 300.000,00 € στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, για το έτος 2017»
  Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
  4. «Έγκριση της έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού του Α΄ τριμήνου χρήσης 2017 του Δήμου Φλώρινας»
  Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
  5. «Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του έργου ¨Επισκευή  - Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Φλώρινας¨ με Ανάδοχο τον Αλέξανδρο Καρακούκα, προϋπολογισμού 28.207,74 €, συμβατικής δαπάνης 16.360,49 € και τελικής δαπάνης 16.357,23 € μαζί με το Φ.Π.Α.»
  Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Διευθυντή Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
  6. «Προσωρινή και Οριστική παραλαβή του έργου ¨Αποκατάσταση στέγης και βλαβών στο 2ο κτίριο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας¨ με Ανάδοχο τον Νικόλαο Παν. Τρικιλίδη, προϋπολογισμού 12.632,10 €, συμβατικής δαπάνης 12.632,10 € και τελικής δαπάνης 12.632,10 € μαζί με το Φ.Π.Α.»
  Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημητρίου Παπαναστασίου, Διευθυντή Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
  7. «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Φλώρινας στο Δίκτυο Πόλεων ¨ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ¨ με διακριτικό τίτλο ¨ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ¨, έγκριση Καταστατικού, διακήρυξης, ορισμός εκπροσώπων»
  Εισηγητής κος Δημήτριος Λουκάς, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
  8. «Παραχώρηση μίας (1) αίθουσας του Νηπιαγωγείου Τριποτάμου στον ΑΜΣ Τριποτάμου ¨Ο ΑΡΗΣ¨, για ένα έτος»
  Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Αντώνιου Σίπκα, Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Φλώρινας.
  9. «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 371/2014 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας»
  Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
  10. «Συνδιοργάνωση εκδήλωσης - παρουσίασης εκπαιδευτικών προγραμμάτων με θέμα ¨Πανόραμα Παιδείας¨, στις 28 & 29 Απριλίου 2017».
  Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
  11. «Συνδιοργάνωση Διεθνούς Εκδήλωσης Μηχανοκίνητου Αθλητισμού – 4X4 Rally Greece Offroad, από 1 έως 4 Ιουνίου 2017»
  Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
  12. «Ρύθμιση κυκλοφορίας για την έναρξη του RALLY 4X4 OFFROAD 2017»
  Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
  13. «Θέσεις πρακτικής άσκησης μαθητών από τις δομές της ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ΕΠΑΛ- Μεταλυκειακό έτος- Τάξη Μαθητείας, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ και ΣΕΚ»
  Εισηγητής κος Δημήτριος Λουκάς, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.


  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  1)  Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ,               ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
       κ. Κωνσταντίνο Σέλτσα
  2)  Βουλευτή ΝΔ,
       κ. Ιωάννη Αντωνιάδη
  3)  Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θ. Καρυπίδη                                                                              ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ. ΣΕΡΙΔΗΣ
  4)  Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανο Μπίρο
  5)  Προϊστάμενο Διοικητικού-Οικονομικού Τμήματος                                      
       Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
  6)  Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
       Φλώρινας, κ. Νικόλαο Μουρατίδη
  7)  Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Φλώρινας
       (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
  8)  Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
       (άρθρ. 67 Ν. 3852/2010)
  9)  Προϊσταμένους και αναπληρωτές
       Προϊσταμένους Δήμου Φλώρινας
  10)  Εισηγητές θεμάτων ημερήσιας διάταξης
  11) Συμπαραστάτη του Δημότη, κ. Ιωάννη Μίσκα
  12) Τοπικό τύπο Δήμου Φλώρινας
  13) ΑΝΦΛΩ ΑΕ
  14) Δ.Ε.Υ.Α.Φ
  15) Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας