ΦΛΩΡΙΝΑ Απογραφή στοιχείων έμμεσα ασφαλισμένων εν ενεργεία και συνταξιούχων ΚΑΠ-ΔΕΗ. - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Απογραφή στοιχείων έμμεσα ασφαλισμένων εν ενεργεία και συνταξιούχων ΚΑΠ-ΔΕΗ.

.

.
 • Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

  Απογραφή στοιχείων έμμεσα ασφαλισμένων εν ενεργεία και συνταξιούχων ΚΑΠ-ΔΕΗ.

  Απογραφή στοιχείων έμμεσα ασφαλισμένων εν ενεργεία και συνταξιούχων ΚΑΠ-ΔΕΗ.
  Προκειμένου για την ΑΠΟΓΡΑΦΗ στοιχείων έμμεσα ασφαλισμένων μελών εν ενεργεία εργαζομένων ή Συνταξιούχων - συζύγων και τέκνων του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ (Κλάδος Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ) ενημερώνουμε όπως οι ως άνω αποστείλουν:

  ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK! ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ ΑΜΕΣΑ


  Ταχυδρομικώς, στη Διεύθυνση : Μυλλέρου 13, Τ.Κ. 10682, Αθήνα (με την ένδειξη στο φάκελο : ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) ή
  μέσω e-mail στο proniakapdei@yahoo.com τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  1. Αίτηση άμεσα ασφαλισμένου
  2. Φωτοτυπία α' σελίδας βιβλιαρίου του άμεσα ασφαλισμένου
  3. Φωτοτυπία α' σελίδας βιβλιαρίου του έμμεσα ασφαλισμένου
  Αρ. πρωτ.: 564316 Ημερ.: 11.04.2017
  4. Ημερομηνία έναρξης υγειονομικής περίθαλψης

  5. Α.Μ.Κ.Α. για τον άμεσα και το έμμεσο μέλος
  Για ΠΑΙΔΙΑ ηλικίας μέχρι το 18ο έτος
  Τα ανωτέρω αναφερόμενα υπ' αριθμ. (1), (2), (3), (4) και (5) δικαιολογητικά
  Για ΠΑΙΔΙΑ ηλικίας μετά το 18ο έτος και μέχρι 24 ετών
  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του άμεσα ασφαλισμένου για άνεργα παιδιά 18 έως 24 ετών ( ότι το παιδί του είναι άνεργο, άγαμο, αστράτευτο (αγόρια) και συντηρείται από τον ίδιο τον άμεσα ασφαλισμένο και ότι θα δηλώσει στο Ταμείο την οποιαδήποτε μεταβολή θα επηρεάζει την ασφαλιστική ικανότητα)
  Α ) Βεβαίωση σπουδών τρέχοντος έτους για τα παιδιά που σπουδάζουν
  Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του άμεσα ασφαλισμένου ότι θα δηλώσει στο Ταμείο την οποιαδήποτε μεταβολή θα επηρεάζει την ασφαλιστική ικανότητα, π.χ. έναρξη εργασίας, κατάκτηση πτυχίου κ.λ.π.)
  Για ΠΑΙΔΙΑ ηλικίας μετά το 24ο έτος και μέχρι 26 ετών (αφορά παιδιά που συνεχίζουν τις σπουδές τους)
  Βεβαίωση σπουδών τρέχοντος έτους
  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του άμεσα ασφαλισμένου ότι θα δηλώσει στο Ταμείο την οποιαδήποτε μεταβολή θα επηρεάζει την ασφαλιστική ικανότητα, π.χ. έναρξη εργασίας, κατάκτηση πτυχίου κ.λ.π.)
  Για ΠΑΙΔΙΑ που έχουν καταστεί πτυχιούχοι
  (Παιδιά πτυχιούχοι που είναι άνεργα, άγαμα και αστράτευτα (αγόρια) δικαιούνται ασφάλισης για δύο (2) επιπλέον χρόνια μετά την απόκτηση του πτυχίου τους και μέχρι το 26ο έτος της ηλικίας τους )
  Πτυχίο (φωτοαντίγραφο), το οποίο προσκομίζεται μέσα σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία απόκτησής του.
  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του άμεσα ασφαλισμένου ότι θα δηλώσει στο Ταμείο την οποιαδήποτε μεταβολή θα επηρεάζει την ασφαλιστική ικανότητα, π.χ. έναρξη εργασίας κ.λ.π.)
  Παιδί που εργάζεται, αλλά τα εισοδήματά του από μισθωτές υπηρεσίες δε δικαιολογούν ασφάλιση σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, διατηρεί το δικαίωμα ασφάλισης στο ΤΑΥΤΕΚΩ, με την προϋπόθεση να προσκομίσει στο αρμόδιο γραφείο Τμήμα μητρώου του ΤΑΥΤΕΚΩ (Μυλλέρου 13) βεβαίωση από τον άλλο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κ.λπ.) που ν' αναφέρει ότι βάσει εισοδήματος δε δικαιούται ασφάλιση στον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, κ.λπ. ή ότι η δραστηριότητα που εξασκείται δεν είναι υπόχρεη δήλωσης στον Ο.Α.Ε.Ε..
  Για ΣΥΓΥΓΟΥΣ
  Τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας
  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι θα ενημερώσει τον φορέα ασφάλισης σε κάθε περίπτωση μεταβολής της ασφαλιστικής ικανότητας
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
  Όταν η/ο σύζυγος εργάζεται και δικαιούται λόγω εισοδήματος, που προέρχεται από φορολογούμενα εισοδήματα ήτοι εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, από γεωργικές επιχειρήσεις, από ελεύθερα επαγγέλματα, ασφάλιση σε άλλο Οργανισμού Ασφαλίσεων Ασθενείας, ΔΕΝ ασφαλίζεται στο πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ (ΚΑΠ-ΔΕΗ).
  Σε περίπτωση όπου εμφανίζονται εισοδήματα από μισθωτές
  υπηρεσίες στον πίνακα Δ' του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας αλλά δε
  θεμελιώνουν ασφαλιστικό δικαίωμα σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό διατηρείται το δικαίωμα ασφάλισης στον Κλάδο Ασθενείας του ΤΑΥΤΕΚΩ (πρώην ΚΑΠ-ΔΕΗ) με την προϋπόθεση να προσκομίσει στο Τμήμα μητρώου του ΤΑΥΤΕΚΩ βεβαίωση από τον άλλο ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κ.λπ.) που ν' αναφέρει ότι δε δικαιούται ασφάλιση στον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, κ.λπ. ή ότι η δραστηριότητα που εξασκείται δεν είναι υπόχρεη δήλωσης στον Ο.Α.Ε.Ε. ή βεβαίωση από τον εργοδότη ότι η δραστηριότητα που εξασκείται δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις.
  ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ότι
  • οι ασφαλισμένοι που δεν έχουν ασφαλιστικό δικαίωμα στο πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ πρέπει να καταθέτουν αίτηση διαγραφής με προσκόμιση του βιβλιαρίου ασθενείας, προκειμένου να προβαίνουμε στην ηλεκτρονική διόρθωση της ασφαλιστικής εικόνας τους.
  • Το όριο ηλικίας για έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα υπολογίζεται βάσει ημερομηνίας γέννησης
  Όλα τα παραπάνω προσκομίζονται επιτοπίως, Μυλλέρου 13, Αθήνα, σε επείγουσες περιπτώσεις ασφαλιστικής ικανότητας.
  Η Προϊσταμένη
  Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης και Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών και
  Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας
  Καλλιόπη Στελλάκη