ΦΛΩΡΙΝΑ Aπαλλοτρίωση εκτάσεων στο λιγνιτωρυχείο Αχλάδας ανοίγει το δρόμο και για τη νέα μονάδα Μελίτη ΙΙ - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Aπαλλοτρίωση εκτάσεων στο λιγνιτωρυχείο Αχλάδας ανοίγει το δρόμο και για τη νέα μονάδα Μελίτη ΙΙ

.

.
 • Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

  Aπαλλοτρίωση εκτάσεων στο λιγνιτωρυχείο Αχλάδας ανοίγει το δρόμο και για τη νέα μονάδα Μελίτη ΙΙ

  Με δύο αποφάσεις που έλαβε χθες το ΥΠΕΝ προβλέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση περιοχών του λιγνιτωρυχείου της Αχλάδας, ώστε να εξασφαλιστεί η τροφοδοσία της μονάδας Μελίτη Ι. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζεται και η προοπτική δημιουργίας δεύτερης μονάδας (Μελίτη ΙΙ) ισχύος 450 μεγαβάτ, στα πλαίσια της συμφωνίας της ΔΕΗ με την κινεζική CMEC, εάν βεβαίως το project αυτό πάρει σάρκα και οστά.


  Πιο αναλυτικά, οι δυο αποφάσεις προβλέπουν ότι κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου µε δαπάνες της εταιρίας Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας ΑΕ, ιδιωτικών εκτάσεων σε δυο σημεία και συγκεκριμένα:
  α) σε έκταση συνολικού εµβαδού 428.579,34 τ.µ. εντός ευρύτερης έκτασης 550.905,94 τ.µ., στον οικισµό Άνω Αχλάδας  του Δήμου Φλώρινας
  β) σε έκταση συνολικού εµβαδού 642.642,03 τ.µ. εντός ευρύτερης έκτασης 886.096,85 τ.µ., στον οικισµό Αχλάδας του ∆ήµου Φλώρινας.

  Όπως αναφέρεται σχετικά στις αποφάσεις οι απαλλοτριώσεις γίνονται για τις ανάγκες εκμετάλλευσης του υποκειμένου λιγνιτικού κοιτάσματος του λιγνιτωρυχείου Αχλάδας, ενώ προβλέπεται ότι οι εργασίες εκμετάλλευσης θα εκτελούνται σύμφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών υπό την παρακολούθηση του Τµήµατος Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος και με βάση τους όρους των αποφάσεων έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων και των τεχνικών µελετών.

  Θυμίζουμε ότι σε συνέχεια της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) μεταξύ της ΔΕΗ και της CMEC, έγινε η σύσταση κοινής Επιτροπής η οποία θα «τρέξει» το έργο. Από την πλευρά της, η κινεζική εταιρεία δεσμεύθηκε:

  1. Να αξιοποιήσει ελληνικό εργατικό και επιχειρηματικό δυναμικό για την κατασκευή της νέας Μονάδας στον ΑΗΣ Μελίτη (Φλώρινα) και

  2. Να τηρήσει αυστηρά την ελληνική εργατική νομοθεσία καθώς και τους περιβαλλοντικούς κανόνες.

  ΠΗΓΗ