ΦΛΩΡΙΝΑ Σύστημα Διαχείρησης Δημοτών ( ΣΥ.ΔΙΑ.ΔΗΜ) , το ελάχιστο στη νέα εποχή! - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Σύστημα Διαχείρησης Δημοτών ( ΣΥ.ΔΙΑ.ΔΗΜ) , το ελάχιστο στη νέα εποχή!

.

.

Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

Σύστημα Διαχείρησης Δημοτών ( ΣΥ.ΔΙΑ.ΔΗΜ) , το ελάχιστο στη νέα εποχή!

Νέο ηλεκτρονικό πελατοκεντρικό σύστημα διαχείρησης μητρώων και δημοτολογίων, κι όχι μόνο για να για να μη χρειάζεται υπογραφή Αντιδημάρχου για τα αυτονόητα, για τόσα άλλα, που αναλύονται στη συνέχεια παρακάτω!
  Το σπουδαιότερο, να υπάρχει η ευχέρεια άμεσης πληροφόρησης , καταμέτρησης και αξιοποίησης όλων των στοιχείων  των δημοτών και τη διασύνδεσή τους  με τις απαρχαιωμένου τύπου οικογενειακές μερίδες, φευ, κι ανά την επικράτεια!   Δεν αρκεί μόνο  η καταγραφή και διαχείρηση  των στοιχείων δημοτών που είναι τωρινοί κάτοικοι της δημοτικής περιοχής!
   Κι αυτό,  παρότι θα υπάρχει  πλήρης πληροφόρηση, όχι μόνο για τα τυπικά στοιχεία :

 1)  Ονοματεπώνυμο , Πατρώνυμο και μητρώνυμο , Συζύγου και τέκνων , Ταυτότητας, Διαβατηρίου, ΑΦΜ , ΑΜΚΑ , τόπος  κατοικίας ,εργασίας και επικοινωνίας , διεύθυνση και τηλέφωνα , επάγγελμα, μόρφωση και επιμόρφωση  αλλά και  λοιπές πληροφορίες:

 2)  Αρ. Διπλωματος Οδήγησης και διαβάθμιση του , Αδειες Επαγγέλματος , Πτυχία, Γνώσεις, Δεξιότητες, Φορολογικά στοιχεία(Ατομικά  και Επιχειρηματικά) , Στοιχεία ιατρικού φακέλλου  και ιστορικού ( για να προχωρήσει θεσμός οικογενειακού γιατρού) , στοιχεία ασφάλισης , ΟΑΕΔ, Κτηματολογίων, με συνεχή ενημέρωση και  καταχώρηση πιστοποιημένων στοιχείων!
   Για κάθε δημότη πλήρη στοιχεία βιογραφικού, που εμπλουτίζονται συνεχώς σε τυποποιημένη λειτουργική βάση!

   Δήμος είναι οι δημότες, εντός και εκτός Δήμου, ακόμα και οι ετεροδημότες , εντός και εκτός πατρίδας, από καταβολής  τους στη γενέτειρα, μέχρι νιοστής  γενιάς!

   Ρόλος του Δήμου όχι μόνο η ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή αλλά και η βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής, επαγγελματικής , εκπαιδευτικής και πολιτιστικής ζωής των δημοτών και των ανιόντων –κατιόντων τους , όπου γης!

   Δήμος  είναι η  αρχαία Αγορά , η Εκκλησία του Δήμου  αλλά και η σύγχρονη Αγορά  με την έννοια του σύγχρονου  ΜΑΝΑGEMENT και του MARKETING, εσωτερικού και εξωτερικού! .

    Δημότης δεν έχει απλώς την έννοια του πολίτη, που οφείλει να υπακούσει σε μια συντεταγμένη κοινωνία, είναι και πελάτης, με όλη την έννοια της σύγχρονης πελατοκεντρικότητας!

    Έχει σημασία όχι μόνο η κατοικία καθενός, η καταγωγή, το επάγγελμα , η δραστηριότητα, μέχρι την υγεία και την ασφάλιση καθενός , όχι μόνο για την διαφορετική οικονομική και κοινωνική στήριξη αλλά και για την διαφορετική οικονομική και κοινωνική κοστολόγηση και τιμολόγησή του!
   Κυρίως, την αναπτυξιακή δυναμική του, εντασσόμενη σε οργάνωση συνόλων!

     Εργαλείο  εργασίας,  οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας και επικοινωνίας , νόστου και παλλινόστησης, ελπίδας και δημιουργίας, παραγωγής και πώλησης!

     Μέθοδος παροχής  και πώλησης  δημοτικών προϊόντων και υπηρεσιών προς το δημότη, κι αντίστροφα, βήμα , αγορά και πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών από τον δημότη αλλά και κάθε κάτοικο της περιοχής και κάθε καταγόμενο από αυτήν!

     Το εργαλείο  θέλει ιδιαίτερη προσοχή, πριν και μετά:  

1) Δεν είναι «μπάλωμα»,  να χαραμίσουμε την λειτουργικότητα του συστήματος και να δεσμεύσουμε κεφάλαια  δημοτών για ακαταλληλότητες και μη λειτουργικότητες  ηλεκτρονικών "πακέτων", μόνο και μόνο για εντυπώσεις ,που δεν θα γίνονται καν ούτε εκτυπώσεις!

2) Ακόμα και με την επιλογή σωστότερων πακέτων το μείζον θέμα είναι η χρήση τους, το όραμα και ο ορίζοντας  που μπορούν να οδηγήσουν, στην υπηρεσία του ιδανικού σκοπού τους!

3) Πάντα θα υπάρχουν καλύτερα, αυτό δε σημαίνει ότι εμείς δε θα τα δημιουργούμε πρώτοι!  

4) Η  χρήση  και ο προγραμματισμός  μιας κοινωνίας  δεν ταυτίζεται με την ικανότητα ή μη  του χρήστη ενός υπολογιστή:   κι ο καλύτερος  δάσκαλος  συστημάτων και προγραμμάτων κι ο μεγαλύτερος χάκερ δεν είναι κι ο καλύτερος  διοικών ανθρώπους , κι αντιστρόφως!
               

       Μην ξεχνάμε ότι είναι πληροφορικά συστήματα διοίκησης και υπηρεσίας ανθρώπων , δεν είναι  διοικητικά συστήματα που υπηρετούν  την πληροφορική, τις μηχανές και τους ανθρώπους των μηχανών!
                         Ο  τριγενής βιγλάτωρ