τα νεα της φλωρινας ΑΔΜΗΕ: Διαγωνισμός για το έργο «Υ/Σ 150/15kV ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Επέκταση Νο 7 – Ε.Π.Μ.» - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: ΑΔΜΗΕ: Διαγωνισμός για το έργο «Υ/Σ 150/15kV ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Επέκταση Νο 7 – Ε.Π.Μ.»

.

.
 • Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

  ΑΔΜΗΕ: Διαγωνισμός για το έργο «Υ/Σ 150/15kV ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Επέκταση Νο 7 – Ε.Π.Μ.»

  Ο ΑΔΜΗΕ δημοσίευσε την πρόσκληση για το διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο : Υ/Σ 150/15kV ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Επέκταση Νο 7 – Ε.Π.Μ.,
  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μεταξύ των τεχνικά και οικονομικά αποδεκτών προσφορών, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή,  Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 15.000 ευρώ, ποσό στο οποίο δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ και το οποίο δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.

  Η παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 13-12-2016 και ώρα 10:00 στην Αίθουσα 107, 1ος όροφος, οδός Δυρραχίου 89 και Κηφισού, Αθήνα, ενώπιον επιτροπής που θα συστήσει ο ΑΔΜΗΕ.

  Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ.


  ΠΗΓΗ