ΦΛΩΡΙΝΑ ΖΩΝΤΑΝΕΜΑ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ: Ο ΝΟΣΤΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ, ΜΟΧΛΟΣ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: ΖΩΝΤΑΝΕΜΑ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ: Ο ΝΟΣΤΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ, ΜΟΧΛΟΣ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

.

.

Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

ΖΩΝΤΑΝΕΜΑ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ: Ο ΝΟΣΤΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ, ΜΟΧΛΟΣ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ηρώο σε ερείπια!
 Η  επιχειρηματικότητα( μετά γνώσης-στόχευσης) διώχνει πάντα  τα στοιχειά και τα φαντάσματα, ακόμα  κι αν η 2η-3η γενιά σωρευτικής μετανάστευσης έχει ατονήσει την έννοια του ωφέλιμου νόστου, ώστε η πατρίδα να καλέσει πίσω όσους έφυγαν, σε νέα παραγωγική και δημιουργική βάση!  Ως εξής:

Κι αν η κατάρα της μετανάστευσης, της αστυφιλίας, του εμφυλίου, των πολέμων ερήμωσε παντελώς τα ορεινά χωριά μας και σκόρπισε τους συμπατριώτες στα 4 σημεία του ορίζοντα :
 -όπως το Παρόρι, την Πρώτη, την Κλαδοράχη,  τον Ακρίτα, το Κρατερό, Εθνικό, Ανω Κλεινές, Τριανταφυλλιά, Ατραπός, Πολυπόταμος, Τριβουνο, Κορυφή,  Περικοπή και  άλλα στο Δήμο Φλώρινας!

  -όπως Μηλιώνα, Ανταρτικό, Πυξός,Οξυά, Πράσινο, Τρίγωνο, Βατοχώρι, Δασερή, Αγκαθωτό και άλλα στο Δήμο Πρεσπών!  Κι ανάλογα, στο Δήμο Αμυνταίου! Οι φωτο είναι ενδεικτικές!


  Υπάρχει η έννοια του στοχευμένου Νόστου, σε καθαρά επιχειρηματική βάση, από τους ίδιους ή από άλλους, με το δεδομένο ότι υπάρχουν πόροι προς ανάπτυξη , που μπορούν να  θρέψουν ξανά επιχειρήσεις και οικογένειες, πέρα από την υλοτομία, την κτηνοτροφία, τη γεωργία, μελισσοκομία και τον τουρισμό! Θέλει γνώση, όραμα και έμπνευση!  Γιατί η βάση κάθε παραγωγής και δημιουργίας είναι η πώληση, κι οι αγορές που έχουν διαμορφωθεί από τους ίδιους τους τόπους μετανάστευσης  αλλά και άλλους!

  Γιατί η προτέρα εξασφάλιση πώλησης( προϊόντων ή υπηρεσιών) , οδηγεί στην ίδια την επένδυση!
  Κι όσο περισσότερο στειροβάλτωμα σκέψης υπάρχει, μαζί με  αντίξοες οικονομικές συνθήκες στη χώρα μας υπάρχει, τόσο μεγαλύτερες ευκαιρίες δημιουργούνται!

  Και σαφώς η τοπική οικονομία δεν διαθέτει ικανά κεφάλαια, κι ακόμα σαφέστερα η ελληνική πολιτεία δε διαθέτει τα  απαραίτητα , από εδώ και στο εξής!

  Απομένει η ελληνική και διεθνής πρωτοβουλία, σε καθαρά στοχευμένη ιδιωτική  οικονομική βάση, που να υποβοηθείται  μέσα από τοπικές  παρεμβάσεις,  όπως  αναδασμοί, παραχώρηση  εγκαταστάσεων και ερημωμένων οικιών, χέρσων πια αγρών και σταύλων κλπ
  Κι ότι άλλο είναι απαραίτητο, σε ένα ευρύ πρόγραμμα στοχευμένης επιχειρηματικής επανεπισκεψιμότητας νόστου και μη, που από μόνο του μπορεί να σηκώσει  την οικονομία της περιοχής και να ξαναζωντανέψει την ύπαιθρό μας.
  Όχι μόνο δεν έχουν έρθει  στην περιοχή μας  όσοι οικονομικά έπρεπε να είχαν έρθει αλλά  ούτε και τα προϊόντα μας καταναλώνονται  στις χώρες της λευκής λήθης και της μαύρης πέτρας!

   Με την οργάνωση  σε καθαρά ιδιωτική βάση  ενός  κοινωνικού στρατού  2 και πλέον  χιλιάδων ατόμων, με στόχο την οικονομική( κι όχι απλή) ξενάγηση και την όλη οργάνωση του εγχειρήματος!

  Με την στοχευμένη εκ των προτέρων δράση πώλησης  τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών στα 4 σημεία του ορίζοντα, όχι μόνο με συμφωνίες αρχών, που ποτέ δεν είχαν και δεν θα έχουν ουσία από μόνες τους αλλά με συγκεκριμένες  επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα υψηλού οικονομικού εύρους, ώστε να έχουν αποτέλεσμα.

  Μπορούν  να γραφτούν, πολύ συγκεκριμένα, πολλά περισσότερα!
  Προφυλάσσονται όμως από τυχόν χαράμισμα, κυρίως από την αδαή  αποσπασματικότητα!

  Γιατί οι επενδύσεις-μοχλεύσεις των παραπάνω δράσεων πρέπει  να γίνουν από οικονομικές μονάδες ή οργανισμούς  που θα είναι γιαυτές όλος ο Νομός μας  το 10% της δραστηριότητάς τους

  Αλλά όχι,  Χριστέ μου και Παναγία μου!

  Όχι ,στην κάθε   ημιμετρία της οίας αναποτελεσματικότητας  και της αποσπασματικότητας, που να  χαραμίζει,  έως  να μειώνει  τις ελπίδες μας, ως σύνολα!
  Οφείλουμε να μην είμαστε ικανοποιημένοι, σε ότι κι αν δεν αρκεί!
  Να χειροκροτούμε τα θετικά  αλλά να μην αρκούμαστε σε αυτά, αν το… πάπλωμα της ανάπτυξης στον τόπο μας μένει κοντό! Και γιαυτό… κρυώνουμε!

   Στόχος να είναι το μείζον αποτέλεσμα , να μην είναι η πολιτική επιβίωση της όποιας υπανάπτυξης!
  Δεν παντρευτήκαμε την υπανάπτυξη  σε αυτό τον τόπο, ακόμα κι αν υπάρχουν 1 τρις έτη φωτός μνημόνια!

  Να αποτύχουν  1 και 2 μεγάλα εγχειρήματα, με στόχο των 8πλασιασμό των τοπικών μεγεθών μας  και να  μας μείνουν τα ποσοστά, ναι  είναι αποδεκτό!
  Να  γίνουν όμως πολύ υπο-πολαπλάσιες προσπάθειες, που θα απαγορεύσουν και θα δυσφημίσουν τις μεγάλες προσπάθειες, όχι !
  Εάν ξεκινήσει κάτι σωστό στην αντιμετώπιση κάθε προβλήματος , πρέπει  να έχει  πολλαπλάσιες οικονομικές στοχευμένες δράσεις, για να το βγάλουν οριστικά, από το τέλμα!


                                                    Κων/νος Χ. Μπομπότας