ΦΛΩΡΙΝΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Προς: Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα & Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Α. Μανιτάκη - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ Προς: Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα & Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Α. Μανιτάκη

.

.
 • Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

  ΕΠΙΣΤΟΛΗ Προς: Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα & Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Α. Μανιτάκη


      ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  Προς: Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρα &                      Ημερ: 21/1/2013
   Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Α. Μανιτάκη            Αριθ.Πρωτ.: 4675                                      
  Θέμα: Προσλήψεις προσωπικού στη ΔΕΗ συνεπεία εργατικού ατυχήματος        

  Κύριοι Υπουργοί...

  Με βάση την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) 40/2012 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 31/12/2012, η ΔΕΗ Α.Ε. ως εταιρεία για την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Νόμου 3429/2005, εξαιρείται από την αναστολή των διορισμών και των προσλήψεων προσωπικού.
  Ωστόσο, εντάσσεται στην απαράδεκτη και παράλογη για μια Ανώνυμη Εταιρεία διάταξη, που ορίζει «στις πέντε (5) αποχωρήσεις μία (1) πρόσληψη». Επί της ουσίας και στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται στη ΔΕΗ Α.Ε. –η οποία ανταγωνίζεται άλλες επιχειρήσεις στον κλάδο Ηλεκτρικής Ενέργειας- να έχει μειωμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κατά συνέπεια μειωμένα έσοδα/κέρδη, αφού εγκαταστάσεις και μηχανήματα τίθενται σε αργία λόγω της τεράστιας έλλειψης προσωπικού. Εάν αυτή η κατάσταση δεν συνιστά προκλητική και παράλογη απαξίωση της μεγαλύτερης Παραγωγικής Βιομηχανικής Επιχείρησης, τότε πραγματικά δεν ξέρουμε τι άλλο θα μπορούσε να είναι.
  Μάλιστα όλα αυτά, όπως πολύ καλά θα γνωρίζετε, συμβαίνουν την ώρα που η ΔΕΗ δεν επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και είναι αναγκασμένη (για την παραγωγή Η/Ε που θα μπορούσε να παράγει η ίδια), να την εισάγει με τεράστιο συναλλαγματικό κόστος.
  Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, ότι με δεδομένο ότι για το έτος 2012 οι αποχωρήσεις εργαζομένων ανήλθαν στις 1.000, η ΔΕΗ θα μπορούσε να προσλάβει τουλάχιστον 200 άτομα. Δυστυχώς όμως η υφιστάμενη κατάσταση όχι μόνο αυτό δεν της επιτρέπει να πράξει, αλλά δεν δύναται να προσλάβει ούτε καν όσους ορίζονται (συνεπεία εργατικού ατυχήματος) με το άρθρο 36, παράγραφος 2 του Νόμου 3734/09.  
  Την ώρα που η μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση θα μπορούσε να έχει προοπτικές και δυνατότητες ικανές να επιφέρουν μια γενικότερη θετική και υγιή κατάσταση, οι ανωτέρω καταστάσεις δυστυχώς, όχι μόνο δεν της επιτρέπουν να λειτουργήσει σωστά και να είναι αποδοτική, αλλά συνάμα την απαξιώνουν και δημιουργούν πλείστα προβλήματα στην καθημερινότητα των εργαζομένων.
  Κύριοι Υπουργοί
  Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, με δεδομένο και το γεγονός ότι η ΔΕΗ έχει απολέσει ήδη εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό  του προσωπικού της (50%),  σας καλεί να παρέμβετε άμεσα, κινώντας κάθε απαραίτητη ενέργεια, ώστε να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα και να εξαιρεθεί η επιχείρηση από το μέτρο 5/1, καθώς δεν υπάρχει καμία αντικειμενική υπόσταση για την εφαρμογή του στη ΔΕΗ Α.Ε.
  Ήδη η ανοχή και τα όρια των εργαζομένων έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ και στην περίπτωση που δεν θα υπάρξει κάποια θετική κίνηση, ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ θα προβεί σε κινητοποιήσεις για το μείζον ζήτημα των προσλήψεων.

       
  Για το Σωματείο Παραγωγής
  Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ»
  Ο Πρόεδρος                                                             Ο Γεν . Γραμματέας


  Γιώργος Αδαμίδης                                                    Αθανάσιος Μάστορας


  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
  Πρόεδρο & Δ/ντα Σύμβουλο ΔΕΗ ΑΕ κ. Αρθούρο Ζερβό
  Γεν. Δ/ντη Ανθρ. Πόρων & Οργάνωσης κ. Γιώργο Δαμάσκο
  Γεν. Δ/ντη Παραγωγής  κ. Ιωάννη Κοπανάκη
  Γεν. Δ/ντη Ορυχείων κ. Παναγιώτη Νικολακάκο
  Γεν. Δ/ντη Εμπορίας κ. Λάζαρο Καραλάζο