ΦΛΩΡΙΝΑ Συνάντηση επικοινωνίας με τα ΜΜΕ πραγματοποίησε τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012 στις 7:30 το απόγευμα στο γραφείο του στο ο πρώην Δήμαρχος Αμύνταιου Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος. - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Συνάντηση επικοινωνίας με τα ΜΜΕ πραγματοποίησε τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012 στις 7:30 το απόγευμα στο γραφείο του στο ο πρώην Δήμαρχος Αμύνταιου Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος.

.

.

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2012

Συνάντηση επικοινωνίας με τα ΜΜΕ πραγματοποίησε τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012 στις 7:30 το απόγευμα στο γραφείο του στο ο πρώην Δήμαρχος Αμύνταιου Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος.
Έφθασε στο μισό η θητεία μας στην παρούσα Δημοτική Περί-οδο. Είχαμε την υποχρέωση αλλά και την ηθική ευθύνη να δεί-ξουμε κατανόηση αλλά και ανοχή στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μετά από το μισό της θητείας τους έχουμε νομίζω την υπο-χρέωση και το σθένος να αντισταθούμε στην απραξία και την αδιαφορία τους. Δεν πρέπει να περάσει και να επικρατήσει η λογική, που είναι και η φιλοσοφία τους “Δεν εκλέγεσαι με έργα”. Εμείς θα τους αποδείξουμε ότι “εκλέγεσαι και με έργα”. Πρέπει, ήρθε ο καιρός εμείς να ξεκινήσουμε έναν πιο ουσια-στικό κύκλο συζητήσεων, επικοινωνίας αλλά και των παρεμβά-σεων που πρέπει να κάνουμε. Να καταγράψουμε τις απόψεις των συνδημοτών μας και να τις αξιολογήσουμε. Νομίζω ότι παίρνουν τα μηνύματα. Ο κόσμος ξεκίνησε να σχο-λιάζει τη στάση τους, λείπει η αξιοπρέπεια στη λειτουργία του Δήμου. Όλο αυτό το διάστημα γίναμε κοινωνοί σε μία τακτική απρα-ξίας έργων, σχεδιασμού, μελετών. Δεν υπάρχει κοινός στόχος και ο συνεκτικός ιστός που προσ-διορίζει μια εκλεγμένη αρχή. Λείπει η δυνατότητα προσδιορισμού των αναγκών, διαβάθμι-σης των προτεραιοτήτων και η αξιολόγησή τους. Λείπουν οι ιδέες, λείπει το όραμα. Μια συνεχής, επιτρέψτε μου, μπαρουφολογία για τα ενεργει-ακά. (πεδίο προσωπικής ενασχόλησης) Μια το ένα μια το άλλο. Λόγια πολλά, έργα καθόλου. Σε ένα Δήμο έτοιμο να υποδεχθεί τον Καλλικράτη. Λίγες οι αντιδράσεις των κατοίκων. Σήμερα πολύ πιο πολλές, από τη λάθος συμπεριφορά τους. Σύστημα διασφάλισης ποιότητας στη λειτουργία του Δήμου, της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης, του Εργοστασίου Εμφιάλωσης Φυσικού Μεταλλικού Νερού. (ISO) Διαχειριστική Επάρκεια στο Δήμο και στη ΔΕΤΕΠΑ (Δυνατότητα υλοποίησης έργων του ΕΣΠΑ). Επιχειρησιακό σχέδιο για το Νέο Δήμο (προσπάθεια απαξίω-σης) Συντάσσεται το Γενικό Πολεοδομικό (Εργαλείο χωροταξικής οργάνωσης) και η ειδική περιβαλλοντική μελέτη των λιμνών Βε-γορίτιδας και Πετρών (μηχανισμοί ανάπτυξης). Οι επί μέρους συνενούμενοι Δήμοι σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση, σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Και η μόνιμη επωδός, το άλλοθι της οικονομικής κατάστασης της χώρας. Αυτό πιστεύει ο κ. Ιωσηφίδης ότι θα τον βγάλει από τη λάσπη. Το επικαλείται κάθε στιγμή. Προεκλογικά έλεγε ότι είμαστε επαίτες της πολιτείας. Ότι θα αναπτύξει επιχειρηματικές δραστηριότητες που θα α-ποφέρουν μεγάλα οφέλη και έσοδα στο Δήμο. Αντ’αυτού, προσπάθειες αποτροπής οποιασδήποτε επένδυσης από ιδιώτες με απειλές διεκδίκησης των τοποθεσιών που ζητάνε για αιολικά και φωτοβολταϊκά. Διώχθηκε με ανόητους ισχυρισμούς και χαρακτηρισμούς η Μαλαματίνα. Καμία εξέλιξη με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία για την κατα-σκευή νέας μονάδας στο Ξινό. Γενικότερη απραξία.   Ερώτημα σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κύριε Δήμαρχε, Κατά το παρελθόν, στη δική μας αλλά και δική σας θητεία γί-ναμε κοινωνοί και συμμέτοχοι, στις κινητοποιήσεις όλων των κοινωνικών αλλά και οικονομικών φορέων που εκπροσωπούν το λεκανοπέδιο αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Οι κινητοποιήσεις αυτές έγιναν ενάντια στη διάνοιξη του ορυ-χείου των Βεγόρων και την κατασκευή μονάδας παραγωγής η-λεκτρικής ενέργειας στην ίδια περιοχή. Προσφύγαμε μάλιστα και στην δικαιοσύνη ενάντια σε όλο το πλέγμα εκείνων των α-ποφάσεων. Με έκπληξή μας το τελευταίο διάστημα, διαβάσαμε την επι-στολή που αποστείλατε ως Δίκτυο και την υπογράφατε εσείς, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ ζητάτε την διάνοιξη των ορυχείων των Βεγόρων, της Δράμας και της Ελασσόνας και την κατασκευή από ιδιώτες νέων λιγνιτικών μο-νάδων με ιδιωτικά κεφάλαια. Τους κατοίκους του λεκανοπεδίου, Δήμαρχε, όχι μόνο δεν τους ρωτήσατε, αλλά και αγνοήσατε. Εκπλήσσομαι από τον αμοραλιστικό τρόπο των ενεργειών σας, με τον οποίο αγνοώντας τους αγώνες της τοπικής κοινωνίας και παρά της περί αντιθέτου διαβεβαιώσεις σας, κάνετε ότι σας καπνίσει. Πως αποφασίζετε Δήμαρχε για την διάνοιξη ορυχείων σε άλ-λες περιοχές, Δράμα, Ελασσόνα; Δεν διερωτάσαι αν έχουν το δι-καίωμα να αποφασίζουν μόνοι τους; Εσείς αποφασίζεται γι’ αυ-τούς; Θα θέλατε να γινότανε το ίδιο για μάς; Διερωτώμαι Δήμαρχε αν θα συνεχίσετε την ίδια τακτική α-γνοώντας τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της βούλησης της τοπικής κοινωνίας σε τόσο σημαντικά για το μέλ-λον της περιοχής θέματα. Τι έχετε να μας πείτε; Σήμερα μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τι θα απαντήσουμε στην κυβέρνηση όταν θα δώσει τις αντίστοιχες άδειες στην περιοχή μας.   Επαίρεται ότι τα έργα του θα είναι πιο πολλά από τα έργα που έγιναν στη θητεία μου και στη θητεία του Λιάση. Για ποια έργα μιλάει; Για τα έργα που επί μια 4ετία εγώ, μια 8ετία ο Μπιτάκης, ο Αναστασιάδης και οι άλλοι Κοινοτάρχες πά-λεψαν για την προένταξή τους και συνέταξαν με τη ΣΑΤΑ τους και από ίδιους πόρους για την ολοκλήρωση των μελετών και την ωριμότητά τους. Δεν διανοείται ότι θα ετοιμάσει κάτι δικό του, μια ιδέα του, μια ανάγκη που θα προσδιορίσει ο ίδιος. Το αποτέλεσμα ?? Στη 2η Προγραμματική Περίοδο του ΕΣΠΑ δε θα υπάρχει καμία ετοιμότητα στο Δήμο για ένταξη νέων έρ-γων.