ΦΛΩΡΙΝΑ Ο Δήμαρχος ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Μελέτης Μαυρίδης στο κουτί της Πανδώρας - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: Ο Δήμαρχος ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Μελέτης Μαυρίδης στο κουτί της Πανδώρας

.

.

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

Ο Δήμαρχος ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Μελέτης Μαυρίδης στο κουτί της Πανδώρας

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΑ.