ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΩΤΖΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΩΤΖΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

.

.

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΩΤΖΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ