ΦΛΩΡΙΝΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΒΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ.ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΒΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ.ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

.

.

Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΒΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ.ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ