ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ. ΕΠΙΘΕΣΗ (ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ.ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ - ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΡΑΔΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ: ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ. ΕΠΙΘΕΣΗ (ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ.ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

.

.

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ. ΕΠΙΘΕΣΗ (ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ.ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ

ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ